Projekt výstavby novej telocvične pre Základnú školu Dr. J. Dérera je znovu o kus ďalej. Po tom, čo mesto uspelo so žiadosťou na dotáciu od ministerstva školstva, čaká na stavebné povolenie.

 

 

 

Akonáhle bude právoplatné, môže sa začať proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

Pôvodná telocvičňa na Dérerke je už ďaleko za zenitom a kapacitne dávno nepostačuje na množstvo žiakov, ktorí túto školu navštevujú. Mesto sa predtým už dvakrát uchádzalo o dotáciu na novú telocvičňu. Záujemcov však bolo tak veľa, že úspešné bolo až na tretíkrát. Ministerstvo školstva poskytlo 150 tisíc €, čo je najvyššia možná suma. Celkové náklady na výstavbu telocvične sa odhadujú na 470 tisíc €. „Náklady nám začali stúpať, pretože sme sa rozhodli, že škole pristavíme aj nové spoločné šatne a kúpeľne. Popasujeme sa s tým, pretože chceme, aby žiaci a športujúca verejnosť dostala vysnívanú telocvičňu čo najskôr,” uviedol primátor Juraj Říha.

 

Autorom projektu je mestský architekt Branislav Škopek, ktorý navrhol plochu ihriska 24 x 12 metrov, profesionálny povrch taraflex, zelenú strechu a samostatné vstupy. Nová telocvičňa sa má postaviť ako prístavba za tou súčasnou. Bude mať tiež ďalší samostatný vstup od parku na Námestí SNP, aby športujúca verejnosť nemusela chodiť cez školský dvor.

 

Existujúce vonkajšie ihrisko za starou telocvičňou sa presunie na iné miesto v rámci areálu školy.    

 

Dérerka sa v oblasti športovísk posúva razantne vpred. Na začiatku aktuálneho školského roka dostali žiaci nové multifunkčné ihrisko, ktoré výrazne pomáha odbremeniť staručkú telocvičňu a ako sme sa často presvedčili aj na vlastné oči, v prípade priaznivého počasia je takmer stále obsadené. Objavujú sa aj obavy, či sa výstavbou novej telocvične nezničí čerstvo zrekonštruovaný školský dvor. „Nová telocvičňa bude pristavovaná vzadu za tou pôvodnou. Stavenisko bude prístupné od Námestia SNP, takže nové multifunkčné ihrisko ani školský dvor nebudú zaťažené pohybom stavebných mechanizmov,“ vysvetlil viceprimátor Milan Ondrovič.

 

Súbežne s novou telocvičňou nastanú zmeny aj v okolí školy. V rámci revitalizácie Parku SNP mesto plánuje uzavrieť hrboľatú cestičku pri pamätníku a rozšíriť parkovisko oproti večierke.

 

Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

20 rokov