Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy je na rok 2019 ukončené. Včera 31.1.2019 sa skončili posledné dve výzvy, v rámci ktorých bolo zaregistrovaných takmer 120 žiadostí. 

 

 

„Ukončená bola Výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, kde si projekty rozdelia sumu maximálne do výšky 332 644 eur a Výzva na podporu systémovej práce s mládežou, pre ktorú je vyčlenená suma  65 249 eur,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.

 

 

Do Výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka bolo elektronicky zaregistrovaných 66 žiadostí a do Výzvy na podporu systémovej práce s mládežou 52. Doručené žiadosti prejdú v prvom kole kontrolou, či spĺňajú všetky formálne náležitosti. Tie, ktoré splnia toto základné kritérium, budú hodnotené odbornou komisiou a budú im pridelené body. Následne o konečnej podpore projektov rozhodnú poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Najbližšie Bratislavský samosprávny kraj vyhlási výzvu na individuálne dotácie. Spustený bude už po druhý raz aj projekt Participatívneho rozpočtu, ktorý sa zameriava na podporu malých komunitných projektov. Novinkou je tento rok výzva na predkladanie žiadostí o územné dotácie a zdravotníctvo.


.

Je ok, ak nie si ok BSK