Starosta obce Moravský Svätý Ján, Vladimír Škrabák, prekročil svoje práva a podpísal sám so sebou, ako štatutár obce, dohodu o vykonaní práce. Túto informáciu sa dozvedeli poslanci a občania obce na poslednom zastupiteľstve v piatok 5.11. 2010 z úst zástupcu starostu obce.

Suma, ktorú si svojvoľne rozhodol starosta nechať poslať na svoj súkromný účet, bola 2 268 € (po odčítaní dane mu prišlo na účet 1 837,08 €). Bez vedomia obecného zastupiteľstva, bez vedomia finančnej komisie, zástupcu starostu a kontrolórky obce.

Čo pána starostu oprávňovalo nechať si poslať vyššie uvedenú sumu na osobný účet? Prečo sa tak rozhodol najmä v dobe, keď má obec hlboko do vrecka? Obecné zastupiteľstvo často rozhoduje len o desiatkach eur, v prípade finančnej pomoci napr. pre neziskové organizácie schvaľuje nižšie sumy, nakoľko obec nedisponuje prebytkom finančných prostriedkov, no pán starosta si pravdepodobne myslí, že o tisícoch eur sa rozhodovať nemusí.

Po zverejnení tejto informácie sa pán starosta pred občanmi obce obhajoval a odvolával sa na nevedomosť úkonu súvisiaceho s podpisom dohody o vykonaní práce. Následne naznačil, že chcel peniaze vrátiť. No NEVERÍM MU, čo som mu aj povedal, a neverím mu, pretože ak ich chcel vrátiť, informoval by o tejto skutočnosti poslancov obecného zastupiteľstva. No neurobil tak, ku svojej chybe sa nepriznal. Prečo? Čakal, kým si toho niekto všimne? Ak by si nevšimol bol rozhodnutý si ich nechať? To sa nedozvieme, peniaze našťastie v pondelok (8.11. 2010) previedol naspäť zo svojho osobného účtu na obecný.

Skutočností, o ktorých sa do posledného zastupiteľstva nevedelo, je viac. Jednou z nich je napr. jazykový kurz anglického jazyka v Turecku, ktorý absolvoval dva roky po sebe. Pán starosta sa rozhodol bez toho, aby informoval zastupiteľstvo. V lete, v čase krízy, cestoval za obecné peniaze, čiže za peniaze nás všetkých, do Turecka. Starosta túto informáciu poslancom nevyvrátil. No snažil sa všetkých presvedčiť, že o minuloročnom pobyte v Turecku poslanci vedeli. Pravda je taká, že NEVEDELI, čo aj potvrdili na poslednom obecnom zastupiteľstve. Veď v čase krízy, nás, občanov Moravského Svätého Jáne, tieto pobyty, ktoré boli v rámci jazykového kurzu angličtiny stáli spolu s kurzom cca 1 500 € (presné číslo sa horšie vyčísľuje, nakoľko to bolo platené v rámci kurzu počas dvoch rokov postupne).

Ako teda máme spätne vnímať výrok pána starostu z pred štyroch rokov na otázku, či sa „dá funkcia starostu vykonávať aj inak než čestne, zodpovedne a spravodlivo“, keď odpoveď znela „Dá“?


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024