V súvislosti s aktuálnymi výsledkami kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Poľska ubezpečuje mesto Malacky rodičov, že v zariadeniach školského stravovania v meste sa tieto produkty nevyskytujú.

 

 

„Skontrolovali sme jedálne základných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, teda Dr. J. Dérera, Štúrova a Záhorácka, ale aj v Spojenej škole sv. Františka Assiského a v Materskej škole Malacky. Všetky mäsové produkty sú od slovenských, prevažne miestnych dodávateľov. Vedúce školských jedálni starostlivo kontrolujú pôvod všetkého mäsa. Prítomnosť hovädziny  z Poľska vylučujeme,“ informoval Blažej Pišoja zo školského úradu MsÚ v Malackách.
Pri obstarávaní potravín sa malacké jedálne riadia podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie pre aktuálny školský rok, pričom preferujú čerstvé regionálne produkty.      

 

 

-ing-/-otano-, Malacky.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024