Záhorie je mlynmi priam posiate. Teda presnejšie – bolo. Zopár sa podarilo zachrániť, ďalšie chátrajú, mnohé už zmizli.

 

 

Polákov mlyn v Kútoch vznikol pravdepodobne v 17. storočí. Nenápadná odbočka k nemu sa nachádza pred južným vstupom do mesta. Priľahlú osadu tvorí len niečo vyše desať domov.

 

 

Prvým vlastníkom mlyna bola rodina Pomoranských, potom od roku 1686 Ján Payha. V roku 1716 sa sem priženil Juraj Polák z Čárov, podľa ktorého mlyn nesie meno.

V minulosti bývali v okolí mlyna hody na sv. Martina, teda netradične odlišne od zvyšku obce.

 

 

V roku 1949 mlyn znárodnili a odvtedy chátra. Napriek tomu sa vnútri nachádza množstvo zariadenia a zachovaných detailov od pardubickej firmy “Jos. Prokop synové”, ktorá bola svojho času najväčšou spoločnosťou pre stavbu mlynov a turbín v strednej Európe.

Z mlynského kolesa zostalo torzo a spolu s budovou zarastá aj zaparkovaný nákladiak. Drevá mosta ponad vyschnutý náhon už tiež veľa nevydržia.

 

 

 

 

 

Zdroj: ČierneDiery.sk
Foto: Filip Jurovatý


.

Je ok, ak nie si ok BSK