Senickí poslanci odhlasovali na štvrtkovom prvom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zmenu všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

 

 

Dôvodom bol protest prokurátora proti VZN. Poslanci nakoniec schválili nové znenie nariadenia, v ktorom upravili sporné body podľa návrhu prokuratúry. “Nebola som s názorom prokurátora úplne stotožnená. Nemali sme úplne rovnaký názor v niektorých bodoch. Konzultovala som ich s ním, ale ten neakceptoval moje námietky,” uviedla na zasadnutí zastupiteľstva hlavná kontrolórka mesta Senica Elena Jankovičová.
 

Problémom bolo ustanovenie, ktoré od žiadateľov o dotáciu vyžadovalo viaceré potvrdenia, medzi inými o tom, že nemajú podlžnosti voči mestu. “Mesto môže, nie musí poskytovať dotácie. A preto by sme mali mať právo o tom rozhodovať. Mám obavy, že nakoniec je znenie nového nariadenia veľmi benevolentné a poslanci môžu odsúhlasiť dotáciu aj subjektu, ktorý bude mať podlžnosti voči mestu,” doplnil pre TASR poslanec Pavol Kalman.
 

 

Primátor Senice Martin Džačovský je presvedčený, že aj po zmene VZN je mesto schopné plne kontrolovať, komu dotácie poskytne a komu nie. “Na dotáciu nie je právny nárok. Pokiaľ si určíme interné podmienky, tie budú rozhodujúce. Napriek tomu, že žiadateľ môže mať podlžnosti, môže si podať žiadosť. Je na poslancoch, či to zohľadnia. Naopak, dostanú väčšiu možnosť na rozhodovanie,” povedal primátor.


.

Lakovanie a Pieskovanie