Spomedzi 34 riaditeľov odvolaných riaditeľov inštitúcií v pôsobnosti Trnavskej župy sú aj Záhoráci. Výpovede nadobudnú platnosť k 30. aprílu 2019.

 

 

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) odsúhlasili zámer Úradu TTSK odvolať plošne riaditeľov kultúrnych a sociálnych inštitúcií a po výberovom konaní poskytnúť novým štatutárom zakaždým päťročné obdobie, po ktorom budú svoje posty opäť obhajovať.

 

Pri hlasovaní získal návrh podporu u 25 poslancov z 36 prítomných zo 40-členného pléna.

 

Zámerom vedenia TTSK je zdynamizovať činnosť inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a priniesť im nový rozvojový impulz. “V oblasti kultúry je TTSK zriaďovateľom 18 inštitúcií, z toho v 14 inštitúciách vykonávajú štatutári funkciu riaditeľa priemerne 16 rokov, pričom funkčne najstarší riaditeľ zastáva funkciu riaditeľa 35 rokov,” konštatoval pri prerokovaní návrhu predseda TTSK Jozef Viskupič.

 

TTSK je zároveň zriaďovateľom 21 zariadení sociálnych služieb, z toho v 10 zariadeniach pôsobia riaditelia, ktorí boli menovaní ešte pred prechodom kompetencií zo štátu na samosprávu predsedom Krajského úradu v Trnave. Odvolanie sa dotklo 20 z nich. Výberové konania sa uskutočnia do konca júna 2019 za účasti odbornej verejnosti v jednotlivých výberových komisiách. “Budú otvorené aj pre súčasných riaditeľov,” zdôraznil Viskupič.

 

Poslanec Vladimír Butko (KDH) sa v rozprave spýtal, či sa návrhom zaoberala aj Rada TTSK. Viskupič odpovedal, že na tomto fóre návrh prerokovaný nebol. Doplnil, že so všetkými odvolávanými riaditeľmi sa predstavitelia TTSK osobne stretli. “Bola im deklarovaná právna či pracovno-právna pomoc zo strany úradu, prípadne aj pri vypracúvaní koncepcie pre nové päťročné obdobie,” uviedol Viskupič. Dodal, že koncepcie, s ktorými sa úspešní záujemcovia budú uchádzať o riaditeľské posty, sa stanú jednými z podkladov vypracúvanej stratégie rozvoja TTSK pre nasledujúce roky.


.

Je ok, ak nie si ok BSK