Spor na skalickej radnici sa rozhorel po tom ako zástupca primátorky Vladislav Horňák na zastupiteľstve (13.2.) obvinil prednostku mesta Skalica Evu Lukianovú z podozrenia z nezákonného nakladania s verejnými financiami a vyzval ju na ukončenie pracovného pomeru.

 

Primátorka Anna Mierna a viceprimátor Skalice Vladislav Horňák, reprofoto: TV Skalica

 

“V roku 2016 prebehlo výberové konanie na dodávateľa verejného osvetlenia… Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil porušenie pri verejnom obstarávaní a vydal rozhodnutie, ktorým udelil SMM pokutu viac ako 21 000 EUR. Týmto obstarávaním získala zákazku firma, ktorej spoločníkom je Jiří Bolcek, ktorý žije presne na tej istej adrese, na ktorej žije alebo sa dlhodobo zdržiava prednostka,” povedal na zastupiteľstve viceprimátor Horňák.

 

Primátorka Skalice Anna Mierna nevedela priamo na zastupiteľstve reagovať, kedže ju o obvineniach jej zástupca dopredu neinformoval. Svoje stanovisko zverejnila až v piatok (15.2.) na webe mesta.
 

“Vychádzam z toho, že p. viceprimátor sa zaoberá záležitosťami, ktorými chce za každú cenu očiernovať nové vedenie mesta Skalica a pritom nemá ani základné vedomosti o právnych rámcoch, ktoré upravujú oblasť fungovania samosprávy.” informuje primátorka vo svojom vyjadrení.

Viceprimátor bol od začiatku podporovateľom primátorky a počas kampane bol súčasťou jej tímu.

 

Primátorka píše, že viceprimátor prezentoval množstvo subjektívnych domnienok, myšlienok, ktoré podložil len nepriamymi dôkazmi, “V jeho príspevku odznelo veľa nepriamych obvinení, ktoré poškodzujú mesto Skalica a útočí na jeho zamestnancov.

 

“Vyzývam p. Horňáka, aby bezodkladne podložil svoje tvrdenia relevantnými dôkazmi alebo sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní. V opačnom prípade ho vyzývame, aby sa ospravedlnil vedeniu mesta a zvažujeme ďalšie právne kroky.” dodala primátora vo svojom vyjadrení.

 

Pozrite si záznam zastupiteľstva  TV Skalica.
Obvinenia viceprimátora zaznejú v čase od 7:00.

 

 


.

BM: Ustekana sobota