Mesto Skalica poskytne dotácie zo svojho rozpočtu pre športové kluby v celkovej výške 43.637 eur. Rozhodli o tom poslanci na svojom februárovom zasadnutí na návrh Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport (KVMaŠ) pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Skalici.

 

Ilustračné foto: Honzovy cesty

 

Do výberu bolo v riadnom termíne prihlásených 18 projektov s požadovanou výškou dotácie 106 142 eur. KVMaŠ navrhla podporiť 17 projektov z dôvodu obmedzeného objemu finančných prostriedkov. Nepodporila jeden projekt, ktorým je športová činnosť Skalickej hokejovej ligy.

 

Najviac z finančného balíka dostal TJ Sokol Skalica vo výške 8 550 eur, ktoré podľa projektu využije na organizovanie súťaží, cvičenia, tréningy a zájazdy. Viac ako 5 000 eur získal Volejbalový klub Skalica na sezónne náklady mládežníckych družstiev dievčat a takisto aj Športový klub Skalica na svoju pravidelnú činnosť.


.

INAT Rezanie laserom