Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok (8.3.) o 17.00 hodine uskutoční vernisáž 59. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2019.

 

 

Súťaž pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Náhlikova Senica 2019 je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

 

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže o 15.30 hodine pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členovia odbornej poroty Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a pedagógovia z Bratislavy.

 

 

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 8. do 27. marca 2019 a otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny, vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.


.
Toto je čítané

Záujem o výstavbu logistického centra v Borskom Svätom Jure vyvolal rozporuplné reakcie

V Borskom Svätom Jure vyvolal záujem investora o výstavbu logistického centra nevôľu časti…

20 rokov