Žiadosti o dotácie z grantových programov Trnavského samosprávneho kraja je možné podať už len elektronickou formou. K tejto forme podávania pristupuje trnavská župa ako prvá zo všetkých krajov. Na tento rok je pre žiadateľov pripravených 750 tis. €, čo je oproti minulému roku navýšenie o viac ako 200 tis. €.

 

“Chceme byť modernou župou, ktorá uľahčuje život samotným žiadateľom. Preto sme pristúpili k elektronickému podávaniu žiadostí o dotácie. To znamená, že žiadateľ nebude musieť použiť ani jeden hárok papiera. Uľahčujeme tým život samotným žiadateľom, je to transparentný spôsob a zároveň je to priaznivé aj k životnému prostrediu,” povedal Jozef Viskupič, trnavský župan.

 

 

Na februárovom rokovaní zastupiteľstva TTSK poslanci schválili grantové výzvy tak pre obce, ako aj občianske združenia a ďalšie oprávnené subjekty. Podporné programy sú zamerané najmä na oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva. Elektronické podávanie žiadostí pripravila trnavská župa v spolupráci s občianskym združením WellGiving, ktoré projekt „E-grant“ realizuje vďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS. S občianskym združením župa spolupracuje aj pri realizácii projektu Participatívneho rozpočtu.


.

Osobnosti kraja BSK