Naša obec potrebuje zmenu… to je heslo nás, partie priateľov, ktorí sme sa rozhodli kandidovať do obecného zastupiteľstva v obci Kúty ako nezávislí kandidáti. Sme odvážni, plní elánu, lojálni, ambiciózni a sme pripravení pričiniť sa o lepšie KÚTY. Prečo sme sa takto rozhodli? Zaujímame sa o našu obec, o to, aby sa nám všetkým v nej dobre žilo a aby mala priaznivú budúcnosť. Cítime, že pre priaznivý rozvoj obce je práve teraz ten správny čas pre zmenu.

/uverejnené v rámci servisu ku komunálnym voľbám 2010, redakcia nezodpovedá za obsah príspevku

Veríme, že ľudia, ktorí nás poznajú a dajú nám šancu sú presvedčení o našej vhodnosti zaujať tieto pozície a tým, že do nás vložia svoje nádeje nás presvedčia, že tiež túžia po tom, aby vstúpila do vedenia obce „nová krv“. Spravíme všetko pre to, aby sme ich nádeje nesklamali, vložíme do tejto práce svoju iniciatívu, nápady, chuť, skúsenosti dosiahnuté vzdelaním a praxou.

Dajte teda šancu mladým, aby vniesli do našej obce nový nádych!

Vieme, že rozpočet obce je limitovaný, no vždy sú možnosti ako vyriešiť problémy ak je elán a chuť.

V súčasnej dobe sú rozbehnuté určité projekty, ktoré je potrebné dokončiť a pozastavenie čo i len jedného je neefektívne a neracionálne.

Mrzí nás, že neboli využité všetky ponúkané možnosti čerpania finančných prostriedkov. Preto sa plánujeme zamerať na získanie týchto zdrojov, ktorými by sme chceli pokryť náklady na realizáciu potrebných zmien v našej obci.

Medzi naše priority patrí:

 • riešenie infraštruktúry (oprava cestných komunikácií, kruhový objazd na Námestí Radlinského, vybudovanie a oprava chodníkov a výmena verejného osvetlenia),
 • dobudovanie súčasných obytných obvodov (prípojky, cesty, chodníky)
 • odvodnenie,
 • príprava nových miest na bývanie,
 • nájomné sociálne byty pre mladé rodiny,
 • zvýšenie bezpečnosti občanov a ich majetku,
 • riešenie rómskej otázky.

V čo najkratšom období by sme chceli zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi obce nasledovne:

 • internetová stránka (možnosť registrácie, zriadenie fóra, uverejňovanie oznamov a hlásení z rozhlasu),
 • zasielanie informácií do e-mailovej schránky,
 • rozšírenie stránkových hodín, pre občanov, ktorí sú zamestnaní mimo obce.

Za veľmi dôležitú považujeme podporu detí a mládeže, ich vzdelávanie a rozvoj športu. Pre najmenších vybudovať príjemné miesto na hry a spoznávanie svojho okolia, pre starších kvalitné využívanie voľného času a priestor pre pestovanie športových aktivít:

 • nové detské ihriská rozmiestnené v rôznych častiach obce,
 • zriadenie materského centra,
 • zriadenie centra voľného času pre deti a mládež,
 • využitie priestoru na školskom dvore,
 • vybudovanie multifunkčného športového areálu.

Kultúrne vyžitie v obci nie je v súčasnej dobe veľmi bohaté. Taktiež priestorov na aktívny oddych a relax je pomenej. Turistika v našej obci zaostáva, aj keď v regióne je veľa potenciálu. Preto chceme:

 • pokračovať v tradičných kultúrnych podujatiach,
 • podporiť nové podujatia,
 • vybudovať múzeum histórie obce,
 • v centre obce dokončiť „pešiu zónu“ a skvalitniť poskytované služby a obchod,
 • označiť a vybudovať cyklotrasu,
 • podporovať agroturistiku a cezhraničnú spoluprácu, vodnú turistiku.

Ako zaujímavá sa nám zdá možnosť kultúrne sa vyžiť aspoň raz v mesiaci počas tematického víkendu (história, tradície, nové podujatia). Využitie spolupráce s umeleckou školou a s domovom sociálnych služieb.

Taktiež je nezanedbateľná ochrana životného prostredia. Poskytuje sa nám možnosť skvalitniť si vlastný priestor pre život.

 • zrušenie nelegálnych skládok a odbúranie zakladania nových,
 • využívanie obnoviteľných zdrojov,
 • výsadba stromov a zelene pozdĺž ulíc,
 • údržba ulíc v rámci aktivačných prác.

Ak chceme napredovať, ak chceme niečo viac musíme pre to niečo urobiť. Musíme dať možnosť aj novým zmenám a novým ľudom. Každý jeden z nás je pripravený na pozitívne i negatívne ohlasy, na psychický nápor, je ochotný obetovať svoj voľný čas pre veci verejné, je pripravený svojimi nápadmi a činmi prispievať k rozvoju obce. No napriek tomu všetkému, ako ďalej budú naše KÚTY napredovať záleží len na Vás, na Vašom rozhodnutí vo voľbách.

Vaši mladí kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva obce Kúty:

Mgr. Kristína Ábelová
Martina Poláková
Ing. Ľubica Procházková
Ing. Peter Procházka
Mgr. Lenka Šimková
Adam Vrábel

/uverejnené v rámci servisu ku komunálnym voľbám 2010


.

Lapková patrola