Dňa 25. februára 1919 bol prijatý, a o deň neskôr aj oficiálne publikovaný zmocňovací zákon, ktorý položil základy pre vznik československej meny. V utorok 26. februára 2019, presne na storočnicu zverejnenia zákona o oddelení československej meny od ostatných mien bývalej monarchie, sme si prednáškou numizmatika Zbyška Šusteka s názvom „Československá mena a sústava platidiel 1918 – 1939“ v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici pripomenuli sté výročie vzniku československej meny.

 

 

Odborná prednáška doktora Šusteka pozostávala zo siedmich samostatných, vzájomne nadväzujúcich tematických celkov. Úvod prednášky venoval prednášajúci obdobiu medzi vznikom Československej republiky a kolkovaním nazvaným menová odluka, následne sa zameral na problematiku modalít menovej odluky, prípravy definitívneho obeživa, ako aj peňažnej meny na juhovýchodnom Slovensku v čase maďarskej okupácie. Zaoberal sa tiež otázkou menového zjednotenia všetkých území nového štátu, nakoľko v čase menovej odluky štát nemal dosah na celé svoje územie, a nebolo teda možné vykonať kolkovanie napríklad na južnom Slovensku.

 

Lektor neopomenul ani problematiku formovania meny a úpravy obeživa v 20. a 30. rokoch minulého storočia, keď sa veľmi výrazne menili podmienky, v ktorých peňažná sústava a mena fungovali. Na záver priblížil stav v období na konci prvej Československej republiky, charakterizovaný, najmä pod tlakom hrozby novej vojny, prípravou rezervných platidiel, účelom ktorej bola plánovaná promptná výmena peňazí pre prípad obsadenia časti vtedajšieho územia štátu. Koniec prednášky sa niesol v znamení veľmi podnetnej a zaujímavej diskusie, v ktorej doktor Šustek zodpovedal zvedavé otázky publika a aktívne sa zapájal do odborných polemík prítomných nadšencov prednášanej problematiky z blízkeho i vzdialeného okolia.

 

 

Podujatie veľmi pútavou formou oživila názorná obrazová ukážka vzácnych historických dokumentov, fotografií, kolkov, falzifikátov kolkov, grafických návrhov platidiel, peňažných platidiel, a zároveň aj výstava dobových mincí a bankoviek zapožičaná od miestnych numizmatikov a zberateľov súvisiacich artefaktov. Návštevníci sa mohli súčasne oboznámiť so širokou paletou na našom území vydaných odborných publikácií venujúcich sa problematike numizmatiky, kolkov, falzifikátov platidiel či návrhov nerealizovaných predlôh peňažných platidiel.

 

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica a Klub priateľov histórie Senica.

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
 Záhorské osvetové stredisko Senica


.
Toto je čítané

V Senici vyhodnotili 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Vo štvrtok (18.4.) sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konalo…

BM: Ustekana sobota