Primátor mesta Senica Martin Džačovský prijal vo štvrtok (14.3.) na Mestskom úrade veľvyslanca USA na Slovensku Adama Sterlinga v rámci jeho pracovných a poznávacích návštev po slovenských mestách.

 

Veľvyslanec USA sa na radnici zaujímal hlavne o ekonomickú situáciu a rozvojové zámery mesta. Primátor mesta spolu so zástupcom Filipom Lackovičom a kolektívom pracovníkov informoval, že samospráva mesta plánuje po schválení rozpočtu mesta na tento rok investovať napríklad do údržby a obnovy zelene, venovať sa v širšej miere triedeniu komunálneho odpadu a ďalším projektom na ochranu a tvorbu životného prostredia. V rámci diskusie sa Adam Sterling zaujímal aj o sociálne slabšie komunity a vzdelávanie.

 

 

V rámci návštevy Senice navštívil veľvyslanec Adam Sterling aj Gymnázium L. Novomeského, kde besedoval so študentmi: „Bol som veľmi prekvapený ich vysokou mierou záujmu o veci verejné a o oceňujem aj ich angažovanosť.“  Vysoko vyzdvihol aj potenciál Senice a zaželal novému vedeniu radnice splnenie vytýčených cieľov.

 

Viera Barošková, Senica.sk


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota