Keď zadáte do akéhokoľvek internetového vyhľadávača výraz „Kaštieľ v Moravskom Sv. Jáne“, k žiadnym podstatným informáciám sa nedostanete. Pár viet je spomenutých v prvej publikácii o Moravskom Sv. Jáne.

Tie sú viacmenej smerované k problematike architektúry. Vo finále sa teda nikde nedozviete nič. Preto sa občianske združenie 90871.sk sa zapojilo do výzvy Nadácie SPP, ktorá vyhlásila grantový program Dedičstvo regiónov. Cieľom projektu OZ je vydanie publikácie o barokovom kaštieli v Moravskom Sv. Jáne pod názvom „Kniha o kaštieli v Moravskom Svätom Jáne“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou histórie našej obce. Mnohí majitelia sa však striedali v jeho vlastníctve a v súčasnosti, od roku 1965, slúži ako Domov sociálnych služieb pre dospelých. Nakoľko sa bežný občan do vnútorných priestorov kaštieľa nedostane, nehovoriac o návštevníkoch obce, ktorí často ani netušia, že v katastri obce sa nejaký kaštieľ nachádza, je dôležité, aby tento fakt nezostal v zabudnutí.

Dňa 12. novembra nám prišlo oznámenie z Nadácie SPP o vyhodnotení projektov. Náš projekt bol podporený sumou 600 €. Do programu bolo k dátumu uzávierky spolu predložených 293 projektov, ktoré požadovali celkovú sumu 536 423 €. Suma určená na prerozdelenie v rámci programu bola 70 000 €. Vzhľadom na množstvo a kvalitu predložených projektov bola suma určená na program navýšená na 100 000 €. Hodnotiaca komisia navrhla a Správna rada odsúhlasila na podporu 80 projektov v celkovej sume 100 000 €.

Táto správa nás nesmierne teší, pretože dokazuje, že naša práca a snaha nebola zbytočná.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024