V grantovej výzve Ministerstva vnútra SR získalo Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky finančný grant vo výške 4000 € na projekt s názvom Nebezpečné výzvy v online prostredí.

 

Ilustračné foto gymal.edupage.org

 

 

 Hlavným cieľom programu je zvyšovanie povedomia, šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií, prevencia pred trestnými činmi vo vzťahu k učiteľom, žiakom aj rodičom. Špecifickým cieľom projektu je preventívne pôsobenie na skupiny a jednotlivcov inklinujúcich k rizikovému správaniu vo virtuálnej komunikácii Príspevok projektu bude využitý na nákup materiálno-technického vybavenia, organizáciu seminárov a workshopov a publikáciu projektových materiálov. V rámci projektových aktivít škola organizuje prezenčné i elearningové školenia pre učiteľov, semináre pre rodičov a tvorivé workshopy pre žiakov. Súčasťou projektu je aj tvorba webovej podstránky, na ktorej sú zverejňované jednotlivé projektové výstupy.

 

O kriminalite páchanej prostredníctvom internetu, obchodovaní s ľuďmi, zneužití osobných údajov či problematike extrémizmu diskutovalo vo štvrtok (7.3.) počas prezenčného vzdelávacieho modulu pre učiteľov takmer tridsať účastníkov Gymnázia v Malackách. Odbornú prednášku viedol jeden z najvýznamnejších hostí podujatia Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR. Verejnú prednášku spestrovali fotografie a videá skutočných príbehov.

 

Výnimočnou príležitosťou pre pedagógov bola interaktívna diskusia k problematike, ktorá nasledovala bezprostredne po špičkovej prednáške. Bonusom podujatia boli tematické materiály o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií využiteľné v edukačnom procese na zvyšovanie povedomia, šírenie osvety a intervencie v oblasti počítačovej kriminality zameranej na žiakov a rodičov


.

Záhorácke rádio 2023