Regionálny týždenník Záhorák oslavuje tento rok významné okrúhle jubileum – 60 rokov!  Prvé číslo tohto periodika sa dostal do rúk čitateľov 20. marca 1960, čo ho radí k najstarším regionálnym periodikám na Slovensku. 

 

Prvé vydanie týždenníka Záhorák z roku 1960, následne rok 1962 a aktuálne vydanie rok 2019.

 

 

O názve novín rozhodli v ankete čitatelia okresných roľníckych novín, ktoré vychádzali v 50-tych rokov na Záhorí (okresy Senica, Skalica, Malacky, Myjava).  Nové  územné usporiadanie Slovenskej republiky v roku 1960 rozdelilo Záhorie do okresov Senica a Bratislava – vidiek. Regionálnymi novinami na území nového Senického okresu sa stal práve týždenník Záhorák.

 

Od prvých vydaní sa v novinách nachádzali články s rôznou tematikou, vždy však boli zamerané na región Záhoria. Redakcia Záhoráka informovala o najvýznamnejších udalostiach z rôznych oblastí života, pričom tieto noviny patrili od začiatku k najsledovanejším regionálnym periodikám na Slovensku. Dramatické obdobie, podobne ako celá novinárska obec v bývalej ČSSR, prežívala redakcia Záhoráka v hektickom roku 1968. Po obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy vydala dve mimoriadne čísla, v ktorých žiadala, aby  opustili územie našej republiky. Samozrejme, v čase nastupujúcej normalizácie sa to nezaobišlo bez zmeny šéfredaktora a noviny postupne nadobudli profil straníckej tlače.

 

Ďalším prelomovým dátumom pre týždenník Záhorák bol pamätný 17. november 1989. Významné spoločenské zmeny, ktoré nastali v celej spoločnosti, ovplyvnili aj ďalšie smerovanie periodika, ktorému po strate vydavateľa  hrozil zánik. Katastrofálny scenár sa však nenaplnil – vtedajší redakčný tím namiesto rezignácie zmobilizoval svoje sily a noviny sa transformovali na nezávislé periodikum, ktoré sa dodnes snaží kráčať vlastnou cestou a nepodľahnúť tlaku nadnárodných vydavateľstiev a mocenských skupín.

 

V šesťdesiatych rokoch sa Záhorák tlačil v Skalici, od roku 1970 až dodnes v Bratislave.

 

Z pôvodných štyroch strán sa noviny rozrástli na súčasných 20 až 28 strán. Tlačiarenská technika sa zdokonaľovala a postupne sa menil aj vzhľad týždenníka Záhorák od najstaršej čiernobielej verzie, cez čiastočné oživenie ďalšou doplnkovou farbou až k súčasnej plnofarebnej podobe…

 

Menil sa teda obsah i vzhľad Záhoráka. Nikdy sa však nemenil  okruh čitateľov, ktorým bol v prvom rade určený. Týždenník Záhorák je tu už celých 60 rokov pre všetkých domácich a vďaka internetu už aj pre zahraničných Záhorákov, ako aj pre všetkých, ktorým tento krásny kút Slovenska prirástol k srdcu.

 

 

Vo vedení redakcie sa za ten čas vystriedali: Ľudovít Buzay, Vladimír Michalka, Severín Cvečka, Viliam Bystrický, Dušan Duchovič a Viera Bobotová. Novinám roky dávali tvár aj ich obľúbení redaktori Elena Danišová, Miroslav Budovič, z mladších Pavol Váňa, Ivana Potočňáková a Miroslava Kovaríková.

 

Záhorák mal vždy šťastie na široký okruh spolupracovníkov a prispievateľov.  Aj vďaka nim bol obsah týždenníka tematicky rôznorodý a zasahoval do všetkých kútov regiónu.  Za to, že  Záhorák vychádza nepretržite už 60 rokov, však treba v prvom rade poďakovať našim dlhoročným inzerentom a širokému okruhu čitateľov. Bez vás, priatelia, by to totiž vôbec nešlo… 

 

Redakcia Záhorí.sk – správy z vašej ulice gratuluje k jubileu a teší sa na ďalšiu dobrú spoluprácu


.

3D filamenty 2023