Obvodná poľovnícka komora Malacky pozýva širokú verejnosť na výstavu trofejí, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. marca v Event Hall Malacky (Priemyselná ul. 5863) od 8.00 h do 18.00 h. Slávnostné otvorenie bude v sobotu 23. marca o 10.00 h. Výstava trofejí je verejnou prehliadkou cca 800 trofejí na sezónu marec 2018 – február 2019 v okrese Malacky.

 

 

História poľovníctva je súčasťou histórie ľudstva. Pôvodné základné poslanie poľovníctva – zabezpečenie potravy – sa prirodzene zmenilo. Má však svoje miesto aj v modernej spoločnosti.


Samotný lov je prísne regulovaný zákonom, jeho detaily určuje štátna správa a je celoročne monitorovaný viacúrovňovým kontrolným systémom. Viac ako systematická ochranárska práca poľovníckych organizácií (tlmenie chorej alebo zranenej zveri, jej prikrmovanie v čase núdze, ochrana pred pytliakmi, čistenie prírody od nelegálnych skládok odpadu či výrubu stromov) však dostávajú v médiách priestor priestupky jednotlivcov. Preto poľovníci považujú za dôležité verejne prezentovať svoju činnosť aj prostredníctvom takýchto výstav.

 

M. Merc


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota