Filip Draškovič, študent Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky zvíťazil v celoslovenskom kole Olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa konalo  v pondelok  18. marca 2019. Toto víťazstvo nie je prvým  Filipovým úspechom. Do celoslovenského kola sa prebojoval víťazstvom v obvodnom a krajskom kole už tretí rok po sebe.

 

 

 

Filip sa aktívne venuje Akademickej debate. V minulom roku sa stal národným víťazom Medzinárodnej mládežníckej debaty v nemeckom jazyku.

 

Gymnázium v Malackách umožňuje študovať svojim študentom nemčinu v programe DSD – Deutsches Sprachdiplom  – Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa. Prebieha pod záštitou Ministerstva kultúry a školstva Nemeckej Spolkovej Republiky. Platí ako doklad o znalosti nemeckého jazyka na celom svete, ako jazykový doklad pre prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole a pre uzavretie pracovného pomeru v Nemecku a Rakúsku.


.

BM: Festival Záhrad