Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici pozývajú na ďalší diel cyklu Putovanie skalickou históriou, tentoraz zameraný na Osobnosti Skalice pri príležitosti 210. výročia narodenia Daniela Slobodu, skalického rodáka, evanjelického kňaza, ktorý žil a pôsobil v moravskej dedinke Rusava.

 

 

 

Bol mimoriadne vzdelaný, národne uvedomelý, venoval sa botanike, prekladateľstvu, etnografii. Za ženu mal dcéru Samuela Jurkoviča zo Sobotišťa Julianu. Rusava sa tak stala útočiskom, kde sa v meruôsmych rokoch uchýlil pred prenasledovaním jeho švagor Jozef Miloslav Hurban so svojou ženou Aničkou (sestrou Juliany) a synom Svetozárom (Hurbanom Vajanským). Životu, dielu a korešpondencii Daniela Slobodu sa v osemzväzkovej edícii venoval historik Moravského zemského múzea v Brne PhDr. Zdeněk Fišer. V tomto roku si pripomenieme i  125. výročie narodenia Jána Ďuroviča, evanjelického kňaza (od roku 1925 až do svojej smrti v roku 1955 pôsobiaceho v Skalici), profesora na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave. Venoval sa výskumu evanjelickej literárnej a cirkevnej histórie. V Skalici inicioval postavenie veže podľa návrhu Dušana Jurkoviča, zriadenie areálu venovaného pamiatke Jána Amosa Komenského, vyzdvihnutie a konzervovanie predtolerančných náhrobníkov na evanjelickom cintoríne.

 

V programe podujatia odznejú príspevky s obrazovou prezentáciou na témy:
Život Daniela Slobodu a jeho zber ľudových piesní od MgA. Kateřiny Kovaříkovej; Korešpondencia Daniela Slobodu (v edícii Zdeňka Fischera) od PhDr. Viery Drahošovej; Osobnosť Jána Ďuroviča a jeho stopy v Skalici od ThDr. Petra Švehlu a Ďurovičovský fond v Záhorskom múzeu v Skalici od ThLic. Martina Hoferku, Th.D.

 

V kultúrnom programe sa predstaví Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem.

 

Podujatie moderuje Jana Koutná.

Putovanie skalickou históriou – Osobnosti Skalice
Miesto:         Kino Sloboda, 909 01 Skalica
Dátum konania:    štvrtok 11. apríla 2019 o 17.00 hod.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024