V porovnaní s rokom 2018 trnavská župa registruje zvýšený záujem o dotácie v rámci svojich podporných programov. Pre rok 2019 bolo podaných celkovo 1006 žiadostí, čo je nárast o 17%. Oprávnené subjekty podali žiadosti v hodnote skoro 3 mil. €.

 

 

Pre tento kalendárny rok trnavská župa vyčlenila pre dotačné schémy celkovo 750 tis. €, čo je takmer o 180 tis. € viac, ako v predchádzajúcom roku.
 

„Veľmi nás teší, že obce a organizácie majú záujem o naše dotácie. Touto formou chceme podporovať kultúrne, vzdelávacie, športové a iné projekty. Ako prvá župa sme pristúpili k elektronickému podávaniu žiadostí, čo zjednodušilo prístup žiadateľov k týmto podporným schémam,“ povedal Marek Neštický, trnavský vicežupan pre kultúru.
 

Prostredníctvom elektronického formulára bolo podaných celkovo 1006 žiadostí, v celkovej sume skoro 3 mil. €. Momentálne prebieha proces hodnotenia podaných projektov, ktorý bude trvať do 29. marca 2019. O tom, ktoré projekty budú úspešné a podporené, rozhodnú poslanci TTSK na zastupiteľstve dňa 10.apríla 2019.


.

Je ok, ak nie si ok BSK