Bratislavský samosprávny kraj každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov dáva ocenenia tým naj zamestnancov župných škôl. Tých vyberá výberová komisia zložená z poslancov BSK. Tento rok boli udelené aj dve výnimočné ocenenia pre vychovávateľov, ktorí obetavo s chladnou hlavou a s nasadením vlastných životov pomáhali pri evakuácii internátu pri januárovom požiari.

 

 

„Dnes sme spoločne ocenili 22 výnimočných pedagógov. Učiteľov a vychovávateľov, vďaka ktorým sú naše školy výnimočné a ktorí svoju prácu skutočne berú ako poslanie. Tento rok sme pri oceňovaní výnimočných učiteľov pristúpili k miernym zmenám. Okrem zaslúžilých kolegov, ktorým patrí naša úcta a vďaka, sme sa spolu s riaditeľmi škôl zamerali aj na ocenenie mladej generácie učiteľov. Sú dôkazom, že učitelia nielen boli a sú, ale aj budú kľúčovou súčasťou rozvoja našej spoločnosti,“ prihovoril sa učiteľom predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 

V priestoroch bratislavského Konzervatória na Tolstého 11 dnes predseda BSK Juraj Droba ocenil 22 zamestnancov župných škôl. Prvých desať bolo v kategórii bez obmedzenia veku, v druhej desiatke boli mladí pedagógovia do 35 rokov a ocenení boli aj dvaja vychovávatelia. Ocenení pedagógovia a vychovávatelia dostanú 350 eur odmenu, diplom a krištáľovú knihu ako cenu pre učiteľa roka, ktorú vyrábala ŠÚV Josefa Vydru.

 

„Začiatkom roka nám zároveň tragédia na Slovnaftskom internáte pripomenula, že o žiakov sa staráme s nasadením nielen počas dňa, ale  aj v noci.  Vďaka duchaplnému nasadeniu našich dvoch vychovávateľov zo Strednej odbornej školy chemickej sa podarilo ochrániť zdravie a životy všetkých žiakov. Tento rok sme preto doplnili do oceňovania novú kategóriu – vychovávateľ roka – aby sme aj do budúcnosti ocenili výnimočných vychovávateľov,“ uzavrel bratislavský župan Juraj Droba. Ocenenia pedagógom spolu s ním odovzdával aj poradca predsedu BSK pre oblasť školstva Branislav Gröhling a riaditeľ úradu BSK Marián Viskupič.

 

Zoznam ocenených pedagógov:

Ocenení pedagogickí pracovníci stredných škôl v územnej pôsobnosti BSK pri príležitosti Dňa učiteľov – 2019

P. č.

Meno a priezvisko

Škola

1.

PaedDr. Monika Kulcsárová

Základná škola a Gymnázium, Dunajská, Bratislava

2.

Mgr. Emília Čellárová

Gymnázium, Grösslingova, Bratislava

3.

Mgr. Denisa Gaálová 

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha, Bratislava

4.

PhDr. Katarína Bartalová

Gymnázium Laca Novomeského, Tomášiková, Bratislava

5.

Mgr. Margita Hrnčárová

Gymnázium, Hubeného, Bratislava

6.

Mgr. Jozef Lukianov

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

7.

Ing. Emília Noreková

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

8.

Mgr. Jozef Matejovič

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná, Modra

9.

Mgr. Stojka Dubeňová

Jazyková škola, Palisády, Bratislava

10.

Mgr. Karol Kružel

Stredná odborná školsa hotelových služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava

11.

Mgr. Jozef Pelikán

Stredná športová škola, Ostredková, Bratislava

12.

MgA., Ing Juraj Slovík, Dis,art.

Konzervatórium, Tolstého, Bratislava

13.

Mgr. Eva Chovancová

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta, Bratislava

14.

Mgr. Martin Švorc

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska, Bratislava

15.

Mgr. Magdaléna Ochabová

Hotelová akadémia, Mikovíniho, Bratislava

16.

Mgr. Adrián Lelovič

Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta, Bratislava

17.

Mgr. Michaela Remšíková

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova, Bratislava

18.

Mgr. Marek Ivan

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická, Bratislava

19.

Mgr. Tomáš Kluka

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova, Senec

20.

Ing. Krisztina Kovalcsiková

Spojená škola, Ulica SNP, Ivanka pri Dunaji

21.

Mgr. Lucia Frisová

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

22.

Bc. Marek Kamenský

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava


.

BM: Festival Záhrad