V  XXVIII. ročníku dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky sa študenti Gymnázia Ul. 1. mája 8 umiestnili na 3. mieste.

 

 

Úspešný tím v zložení  Ester Majzúnová, Timea Smutková a Marek Benkovič  si zmeral sily so svojimi kolegami z gymnázií Bratislavského kraja  v súťažných otázkach na tému: „Československo v rokoch 1978 – 1992“.  Študenti sa pripravovali pod vedením svojho učiteľa dejepisu Mgr. Čižmára.

 

 

Je to už druhý významný úspech dejepisárov v tomto školskom roku po celoslovenskom prvenstve v československom projekte: „100 rokov ČSR“.

 

 

Do súťaže, ktorá sa koná od roku 1992, sa prihlásilo deväť gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Trojčlenné žiacke družstvá prezentovali svoje vedomosti z histórie v písomných testoch. Do česko-slovenského finále, ktoré bude 21. novembra 2019 v Chebe, postúpili dve najúspešnejšie družstvá – Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava a Gymnázium, Metodova 2, Bratislava.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

20 rokov