Aký by bol život bez elektrickej energie? To si v dnešnej dobe ani predstaviť nevieme. Také jednoduché to však vôbec nie je. Zásoby neobnoviteľných zdrojov energie sa pomaly míňajú a vedci sústreďujú svoju pozornosť stále viac na obnoviteľné zdroje.

Na Slovensku je základným zdrojom energie jadrová energia, ktorá sa vyrába v dvoch jadrových elektrárňach – Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Ako taká jadrová elektráreň funguje? To sa dozvedeli študenti odboru informatika a informačné systémy zo SSOŠ Via Humana zo Skalice nielen na hodinách fyziky, ale aj počas prehliadky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach 28. marca 2019.

Žiaci si prehĺbili vedomosti o fungovaní jadrového reaktora, štiepení atómov, spracovaní, skladovaní a likvidácii jadrového odpadu. Veľa sa dozvedeli aj o dopade jadrovej elektrárne na zdravie človeka a životné prostredie. Prostredníctvom interaktívnych exponátov v Energolande sami zistili, aké ťažké je vlastnou silou vyprodukovať energiu a aké je jednoduché spáliť ju.

Návštevu elektrárne sme ukončili prehliadkou areálu elektrárne s impozantným pohľadom na chladiace veže. Vďaka príjemným sprievodcom získali informatici komplexnejšiu predstavu o výrobe energie a už teraz sa tešia na ďalšie vzdelávanie v teréne.


.

BM: Ustekana sobota