Najväčšie detské dopravné ihrisko v regióne, konkrétne v areáli ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave, už rok pomáha deťom správne reagovať na rôzne situácie, ktoré sú súčasťou cestnej premávky. Nadácia Volkswagen Slovakia ho po zimnej prestávke slávnostne otvorila za prítomnosti pána primátora, zástupcov školy a detí spolu s ich rodičmi.

Vnímajúc potrebu zvýšiť kvalitu výučby dopravnej výchovy detí už od útleho veku Nadácia Volkswagen Slovakia zrealizovala v spolupráci s mestom Stupava výstavbu verejného detského dopravného ihriska. Štatistiky z roku 2017 ukazujú, že zo 14 013 dopravných nehôd boli v 989-tich prípadoch účastníkmi práve deti. Prepojenie teoretickej výučby dopravnej výchovy s praktickým nácvikom reálnych dopravných situácií v bezpečnom priestore ihriska je krokom k zvýšeniu dopravnej uvedomelosti a tým aj bezpečnosti našich detí,“ povedala Ľubomíra Repáňová z Nadácie Volkswagen Slovakia.

 

Deti sú najmladšími účastníkmi cestnej premávky a zároveň tými najzraniteľnejšími. Ihrisko významne prispieva k zvyšovaniu ich povedomia o cestnej premávke. Tento fakt si uvedomuje aj Nadácia VW SK, ktorá počas 11 rokov existencie podporila projekty zamerané na vzdelávanie v dopravnej výchove v sume viac ako 630 000 eur.

 

Dopravné ihrisko, ktoré v meste Stupava vybudovala Nadácia Volkswagen Slovakia, od minulého roka výrazným spôsobom prispieva ku kvalitnej dopravnej výchove detí v meste Stupava. Vďaka tejto investícii prebieha na ZŠ vzdelávanie, hlavne žiakov 1. stupňa a piateho ročníka. Ihrisko sa teší aj enormnému záujmu širšej verejnosti, a počas víkendov sa na ihrisku nachádza aj 200 detí, ktoré sa tu hravou formou učia základy cestnej premávky. Chcem sa týmto srdečne poďakovať  Nadácii Volkswagen Slovakia, že nám vybudovala toto dopravné ihrisko a prispela ku kvalitnej dopravnej výchove detí a v konečnom dôsledku k ich bezpečnému pohybu na cestách,“ povedal Peter Novisedlák, primátor Stupavy.

 

Znovuotvorenie ihriska po zimnej prestávke sa prepojilo so zážitkovým učením, dopravnými aktivitami a hrami na dopravnom ihrisku, prostredníctvom čoho si deti  omnoho lepšie zapamätajú ako reagovať pri vstupe na križovatku, čím sa treba riadiť, aké dopravné pravidlá treba dodržiavať a ako napr. reagovať ak sú svedkom nehody na cestách. Od slávnostného otvorenia dopravného ihriska, ktoré bolo 30.5.2018 sa zrealizovalo vyše 41 hodín teoretickej výučby – vyučované učiteľmi alebo lektorom na dopravnú výchovu a vyše 80 hodín praktickej výučby na dopravnom ihrisku. Výučby dopravnej výchovy sa zúčastňujú deti z materských a základných škôl nielen zo Stupavy, ale aj z okolia.

 

Na dopravnom ihrisku sa doteraz zrealizovali rôznorodé akcie pre deti a verejnosť napr. Medzinárodný deň detí, Deň otcov, Mama a ja na bicykli, Veselé jazdy na motokárach, Križovatka kamarátka, S Cestulienkou na ceste a pod.

 

Pre žiakov 1. stupňa realizujeme dopravnú výchovu prostredníctvom zážitkového učenia a aktivizujúcich metód motivovaných Cestulienkou a jej kamarátmi“ – kde sa venujeme problematike chodcu a cyklistu začiatočníka. Pre deti zo školských klubov uskutočňujeme dopravné hry a aktivity, prostredníctvom ktorých overujeme teoretické znalosti na dopravnom ihrisku. Pre žiakov 2. stupňa rozširujeme problematiku cyklistu o taktiku bezpečného správania sa a jednania na ceste a o technické podmienky premávky vozidiel. Nezabúdame ani na postoje a hodnoty účastníka cestnej premávky. Pre verejnosť realizujeme dopravné aktivity pre rodičov s deťmi, dopravné súťaže, spolupracujeme s políciou, hasičmi či záchrannou službou,“ povedala riaditeľka ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave, PhDr. Bohdana Cibuľová.

 

Jedinečný projekt svojou rozlohou 4 200 m² plnohodnotne spĺňa parametre stáleho detského dopravného ihriska. Dotvára ho 74 dopravných značiek, všetky typy križovatiek, kruhový objazd, cestná a železničná svetelná signalizácia, ktoré umožňujú užívateľom zažiť skutočne reálne dopravné situácie. Práve imitácia prechodu po železničnom priecestí so svetelnou signalizáciou je lokálnou jedinečnosťou a na podobných dopravných ihriskách sa nevyskytuje.

 

Samozrejmou súčasťou dopravného ihriska sú aj ochranné helmy, či rôznemu veku primerané dopravné prostriedky – bicykle, kolobežky, šliapacie autíčka i odrážadlá pre najmenších. Plnohodnotné vybavenie ihriska umocňuje zážitok z imitácie reálnych dopravných situácií, pomáha deťom pochopiť pravidlá cestnej premávky a naučí ich správať sa  na cestách zodpovedne a bezpečne. Viac informácii o verejnom detskom dopravnom ihrisku nájdete  na stránke www.nadacia-volkswagen.sk. Od 1. apríla 2019 je otvorené počas pracovných dní a víkendu aj pre širokú verejnosť. Tešíme sa na vašu návštevu.


.

Lapková patrola