Hurbanov pamätník je v našom regióne najstaršou a najprestížnejšou postupovou súťažou v oblasti umeleckého prednesu pozostávajúcou z viacerých kôl. Každoročne sa doň zapájajú takmer všetky základné školy, základné umelecké školy a stredné školy z okresov Senica a Skalica.

 

 

Deti a študenti súťažia v umeleckom prednese poézie a prózy najskôr vo vlastných školách. Detskí recitátori – víťazi školských kôl postupujú do piatich obvodných súťaží, ktoré sa konajú v Senici, Skalici, Holíči a Kútoch. Odborné poroty z nich vyberú najlepších na postup do okresných súťaží a tu sa k recitátorom detských kategórií pridajú reprezentanti stredných škôl a divadlá poézie.

 

Krásou živého slova sa mohli potešiť a inšpirovať všetci, ktorí sa 26. a 28. marca 2019 v Základnej umeleckej škole v Senici, v Kinosále na Sasinkovej ulici a v Orlovni v Skalici započúvali do slov majstrov básnikov a prozaikov. Počas 51. ročníka okresných súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie sa prezentovalo 49 recitátorov a dva divadelné kolektívy. Odborné poroty vedené Mgr. Jaroslavou Čajkovou, odbornou pracovníčkou pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre v Bratislave a organizátorkou celoštátnej súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín, z nich vybrali 21 recitátorov, ktorých odporučili na postup do krajskej súťaže Hollého pamätník. Okres Senica budú v Trnave zastupovať Klára Smetanová zo ZŠ v Senici, Komenského ulica, Lucia Burdová zo ZŠ s MŠ v Štefanove, Klára Jurášová, Adela Cupáková, Šimon Žúrek, Adela Danišová, Pavlína Praskačová, Daniela Rybnikárová, Michaela Mikušová, Katarína Danišová a Adam Praskač, všetci zo ZUŠ v Senici. Zo skalického okresu si vstupenku do krajskej súťaže „vyrecitovali“ Claudia Valachovičová, Dušan Ivan (ZŠ Holíč, Bernolákova ulica), Adela Vrbňáková (ZŠ s MŠ Gbely), Eliška Válková (ZŠ Skalica, Vajanského ulica), Simona Cynthia Levočová (ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica), Anna Vojteková (ZŠ Radošovce) a zo stredoškolákov, ktorí príjemne prekvapili početnosťou i umeleckou úrovňou prednesov, postúpili Patrícia Ptáčková, Pavlína Barbaričová, Adriana Sojáková a Linda Límová (Gymnázium F. V. Sasinka Skalica). K nim sa pridajú Jakub Valášek zo ZUŠ v Senici, Samuel Krúžek, študent Obchodnej akadémie v Senici a Michal Spiegel zo ZUŠ v Skalici, ktorí v uplynulom roku recitovali medzi najlepšími recitátormi Slovenska na celoštátnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne a teraz majú právo nastúpiť do súťaže priamo do krajského kola.

 

 

V tvorbe divadiel poézie sa v okresných súťažiach Hurbanovho pamätníka v Senici predstavilo divadlo poézie Zádrapky zo ZUŠ v Senici, ktoré v réžii Mgr. art. Lindy Petrákovej, ArtD., uviedlo inscenáciu „dužina“ a divadlo poézie Studňa zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici s inscenáciou „Máš to!“, ktorú režijne pripravila Mgr. Jana Kutalová s kolektívom súboru. Obe divadlá uspeli, a tak dostali možnosť reprezentovať Záhorie v krajskej súťaži v Trnave.

 

 

Hurbanov pamätník i odborné semináre pre recitátorov a pedagógov s členmi odbornej poroty priniesli množstvo námetov na premýšľanie a boli motiváciou do ďalšej umeleckej tvorby.

 

Naše poďakovanie a uznanie patrí všetkým recitátorom súťažiacim v obvodných a okresných súťažiach Hurbanovho pamätníka a členom divadiel poézie za ich úprimnú výpoveď a snahu osloviť svojich poslucháčov a divákov a pedagógom škôl za ich odbornosť, obetavosť a nadšenie, s akým sa deťom a študentom venujú a pomáhajú im v ich umeleckom raste. Len vďaka nim mohol Hurbanov pamätník vstúpiť v tomto roku už do svojej druhej polstoročnice.

 

Okresné súťaže Hurbanovho pamätníka pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici, Mestom Skalica a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici.

 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

20 rokov