Hurbanov pamätník: Do krajskej súťaže postúpilo 20 recitátorov a 3 kolektívy

Príjemné boli stretnutia s mladými recitátormi, divadelníkmi a pedagógmi, ktorých spája záujem o krásu napísaného…

Hurbanov pamätník: Do krajskej súťaže postúpilo 14 recitátorov

Päťdesiatdva ročnú tradíciu postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník prerušila…

Hurbanov pamätník vstúpil do svojej druhej polstoročnice

Hurbanov pamätník je v našom regióne najstaršou a najprestížnejšou postupovou súťažou v oblasti umeleckého prednesu…

Lapková patrola