Poslanci Trnavského samosprávneho kraja na rokovaní 10. apríla 2019 schválili 13 nových riaditeľov kultúrnych inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy. Úspešní uchádzač vzišli z transparentných a odborných výberových konaní.

 

Zdroj: Slovakia.Travel

 

Riadiace pozície opätovne obsadí sedem doterajších riaditeľov organizácií, päť nových riaditeľov, ktorí však už pôsobili v týchto kultúrnych organizáciách a do jednej inštitúcie prichádza úplne nový riaditeľ. Dve pozície riaditeľov sú zatiaľ neobsadené.
 

„Kultúrne inštitúcie budú riadené odborníkmi, ktorí prešli náročným výberovým konaním. Po prvýkrát museli uchádzači predstaviť svoje koncepcie rozvoja na najbližších päť rokov. Výberové komisie sa nám podarilo obsadiť aj odborníkmi zo zahraničia. Noví riaditelia majú teda silný mandát a po uplynutí ich funkčného obdobia budú predkladať odpočet svojej práce,“povedal Jozef Viskupič župan trnavského kraja.
 

Výberové konania na funkcie riaditeľov prebehli v termíne 27.3. – 5.4.2019. Vedenie župy zaviedlo nové systémové opatrenie –  5 ročné funkčné obdobie pre riaditeľov všetkých svojich inštitúcií, ktoré sa viaže na 5-ročné koncepcie rozvoja inštitúcií, s ktorými uspeli uchádzači na posty riaditeľov.
 

Vo výberových konaniach uspelo sedem doterajších riaditeľov organizácií, päť inštitúcii bude mať riaditeľov, ktorí však  už pôsobili v kultúrnych organizáciách župy a do jednej inštitúcie prichádza úplne nový riaditeľ. Dve pozície riaditeľov sú zatiaľ neobsadené a budú vypísané nové výberové konania.

Záhorská knižnica v Senici
Ing. Silvia Sameková

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici
RNDr. Ľubica Krištofová

 

Záhorské múzeum v Skalici
PhDr. Viera Drahošová

 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Mgr. Roman Popelár


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota