Poslanci Mestského zastupiteľstva v Malackách na svojom rokovaní 28. marca okrem iného prerokovali návrhy všeobecne záväzných nariadení, návrhy prevodov, návrh zmeny rozpočtu, správu z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 či koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.

 

 

Poslanci zastavili výstavbu novej čerpacej stanice
Poslanci odmietli výstavbu novej čerpacej stanice Shell pri vstupe do mesta od diaľnice. Investor svoju žiadosť zdôvodňoval preťaženosťou súčasnej pumpy a žiadal zmenu územného plánu (ÚP). Aktuálny ÚP však v tejto lokalite počíta s bytovými domami, preto sa zastupiteľstvo vyjadrilo negatívne. Vďaka tomu nepribudne pri kruhovom objazde ďalšia pumpa.

 

Dotácie pre športové kluby
Zastupiteľstvo schválilo návrh dotácií nad 3319 € pre päť športových klubov. Dotácie pod túto sumu schvaľuje komisia pre šport a mládež. Na tento rok dostane finančnú podporu od mesta spolu 25 športových klubov. Predseda športovej komisie Anton Pašteka zároveň navrhol doplniť jedného člena komisie namiesto Milana Habu, ktorý sa vzdal členstva. Novým členom komisie je po súhlase poslancov predseda TJ Strojár Pavol Oreský.
 

Mimoriadna dotácia pre cirkevnú školu
Poslanci schválili mimoriadnu dotáciu z rozpočtu mesta 5 000 € na rekonštrukciu átria, resp. kláštornej záhrady v školskom areáli Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách. „Ide o silný historický priestor, ktorý bol dlhodobo nevyužívaný a je v zlom stave. Škola sa ho rozhodla revitalizovať, avšak vysoké náklady nie je schopná zvládnuť sama z vlastných zdrojov. Z nášho pohľadu ide nielen o projekt súvisiaci s výchovou a vzdelávaním, ale vnímame ho ako obnovu dôležitej historickej pamiatky mesta,“ vysvetlil riaditeľ školy a zároveň poslanec MsZ Daniel Masarovič.

-lp-/-otano-


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota