Na Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Skalici, ktoré sa konalo v stredu (10. 4.), poslanci neschválili druhú tohtoročnú zmenu rozpočtu. Napriek tomu, že poslanci ešte pred zastupiteľstvom niekoľkokrát rokovali, zhodu s mestom a primátorkou nenašli a neschválili ani jeden návrh zmeny, o ktorom rokovali. “Na zasadnutí poslancov, ktoré predchádzalo MsZ, bol podaný nejaký návrh, ktorý mohol problematické veci riešiť,” uviedol pre TASR poslanec Ľudovít Barát.

 

Ilustračné foto: Honzovy cesty

 

Ako však ďalej doplnil, súčasťou návrhu bolo, že poslanci uložia mestskému úradu (MsÚ) do troch týždňov pripraviť taký návrh, o akom má predstavu MsZ. “Lenže na stretnutí poslancov prednostka mesta Eva Lukianová oznámila, že nemajú právo ukladať MsÚ a vedeniu mesta podmienky a úlohy. Z toho dôvodu som nezahlasoval za zmenu rozpočtu, lebo ako poslanci by sme de facto stratili právo rozhodovať o tom, kedy bude ďalšia zmena rozpočtu, ktorá by zohľadnila tie požiadavky, ktoré požadujeme,” uviedol poslanec Ľudovít Barát.
 

Jedným z argumentov primátorky mesta Anny Miernej, ktorá apelovala na poslancov, aby bol rozpočet schválený, bol prehratý súd s obyvateľmi mesta z časti Krivé kúty. Na základe neho bude mesto musieť zaplatiť sumu 130 314,62 eura.

 

Za zmenu rozpočtu napokon zahlasovalo iba päť poslancov, zvyšných 14 bolo proti alebo sa zdržalo hlasovania. “Ekonomická komisia sa jednohlasne všetkými hlasmi rozhodla neschváliť zmenu tohto rozpočtu. Komisia dala MsÚ podklady, rozpočet sme dostali tesne pred hlasovaním a neboli v ňom zapracované pripomienky komisie,” uviedol pre TASR poslanec Milan Roman.
 

Ako ďalej dodal, mal predovšetkým výhrady k tomu, že sa mali navŕšiť reprezentačné výdaje približne o 45 000 eur, kým napríklad športovým klubom sa neušlo nič. “Dokonca bolo z pôvodného návrhu odobraných 47 000 eur z opráv chodníkov a ciest,” doplnil poslanec.
 

Po neúspešnom hlasovaní podala poslankyňa Jana Rekošová návrh na zvolanie mestského zastupiteľstva na 29. apríla, kde sa bude opäť rokovať o zmene rozpočtu. Tento návrh poslanci schválili.


.

BM: Ustekana sobota