Po prvýkrát sa na Slovensku uskutočnila akcia, ktorej súčasťou boli tri 24 – hodinové štafety v rovnakom čase.

V Senici sa konal už 5. ročník štafety v plávaní. Zaplávať si prišlo 477 a preplávali spolu 250.4 km. Do 1. ročníka štafety v šachu sa zapojilo 57 šachistov, ktorí odohrali 102 partií a urobili 6691 ťahov. Jej súčasťou bol dokonca aj medzinárodný zápas na diaľku cez Skype, ktorý odohrali domáci Ján Drozd s Dominicom Earleom, dvojnásobným majstrom Slovenska, ktorý sedel za šachovnicou v Kazachstane. Do 2. ročník štafety v behaní sa zapojilo 124 bežcov a odbehli spolu úctyhodných 1.116 km, čo je prekonaný rekord z 1. ročníka aj do počtu účastníkov, aj vzdialenosti. Najstarším účastníkom akcie bol 71 – ročný Ondrej Tirpák zo Senice, najmladším 10 – ročný Martin Krahulec, ktorý odbehol dokonca dva 5 km úseky. Najviac kilometrov „dal“ Marián Medlen, ktorý napriek svojim organizátorským povinnostiach stihol ešte odbehnúť 10 úsekov, takže k celkovej porcii odbehaného prispel čiastkou vyše 50 kilometrov.

Na štarte sa postavili bežci nielen zo Senice, ale aj zo širokého okolia, zo Skalice, Prietrže, Jablonice, Š. Humeniec, Častej, Koválova, Sobotišťa, Bor. Mikuláša a ďalších miest.

Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka Záhoráckemu Friškému Týmu, Mestu Senica, RSMS, ktorá poskytla plaváreň bezplatne, senickým firmám Segum, Váš Lekárnik, Kunowský majer, Reco, ktoré pomohli pri organizácii tejto akcie.

Vyzbierané dobrovoľné vstupné (takmer 450,- €) na plavárni a cyklotrase, bolo odovzdané 7 – ročnému autistickému chlapcovi Paľkovi Čomajovi a bude použité na jeho vstup do plavárne aj s doprovodom.


.

Lapková patrola