Turistický pochod chránenou krajinnou oblasťou Záhorie a prírodnou rezerváciou Červený rybník v dĺžke 11 km. Polovica trasy je súčasťou náučného chodníka Lakšárska Nová Ves – Tomky.

Je doplnená informačnými tabuľami  so zaujímavosťami okolitej prírody. Občerstvenie je zabezpečené aj na chate pri Červenom rybníku s možnosťou opekania (najmä pre deti). Za chatou trasa pokračuje po značke L11 cez osadu Šišuláky a okrajom lesa do obce. Trasa je nenáročná, rovinatá, zväčša cez lesy, vhodná pre rodiny s deťmi.

Štart: 8.00 – 10.00 pred obecným úradom
Cieľ a vyhodnotenie: 14.00 na mieste štartu

Prihlášky pre veľké skupiny: do 15.5. na adrese: laksar@stonline.sk

Ceny pre účastníkov: najmladší a najstarší účastník, najvzdialenejší účastník a najväčšia skupina /domáci aj zahraniční/. Každý účastník dostane diplom a suvenír.


.

Osobnosti kraja BSK