Historicky prvý ročník participatívneho rozpočtu v Trnavskej župe pozná projekty, ktoré sa na základe výsledkov rozhodovania budú realizovať. Trnavská župa z vyčleneného rozpočtu 250-tisíc € v plnej výške podporí celkovo 56 projektov.

Do online hlasovania sa zapojilo 17 463 hlasujúcich, pričom každý z nich mal najmenej tri hlasy. Celkovo tak boli  projekty podporené 55 379 hlasmi. Zoznam úspešných projektov je zverejnený na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.

Okres Senica
Meníme myslenie – zachraňujeme životy  – SČK Senica
5 000 €

– zakúpenie defibrilátora a viacero podujatí ako osveta

Naša cesta – cesta Prietrž a Podbranč
5 000 €

– oprava poškodenej cesty, oddychová lavička, výsadba stromčekov

Čistý chotár – 15 obcí združených v OZ Podhoran
5 000 €

– čistenie chotárov obcí, sadenie stromčekov a vzdelávacia aktivita

Vráťme oblohu vtákom – Senica
3 760 €

– osadenie hniezdnych búdok pre dážďovníkov na 3 školách a Poliklinike v Senici, výukový program a informačná kampaň

Bezpečne na ceste – Sekule
5 000 €

– vybudovanie dopravného ihriska v priestoroch Materskej školy

Okres Skalica
Kokorunka – kde je vôľa, tam je cesta – Gbely
5 000 €
– oprava a dobudovanie detského ihriska, komunitné akcie pre deti

BIKE ARÉNA Zlatnícka dolina – Skalica
5 000 €

– oživenie turistického ruchu v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina a vybudovanie priestorov pre športové voľnočasové aktivity.

Rodičia deťom – ZŠ Vajanského Skalica
3 450 €
– zámer je ukázať deťom ako využívať voľný čas bez PC, inšpirácia k povolaniu.

Do škôly bezpečne a zdravo – Skalica
5 000 €
– vytvorenie dopravného ihriska v priestoroch Materskej školy (Dr. Clementisa 59)

Rozkvitnutá a bezpečná ulica Vrádište
2 900 €
– zámerom je oživiť priestor pri hlavnej ceste v obci vysadením kvitnúcich kvetov a stromov do zeleného pásu, doplniť drobné záhradné prvky

ekoDOMček – Skalica
2 240 €

– projekt zameraný na zaškolenie detí a rodín na propagáciu triedeného zberu odpadu

Pilotný projekt participatívneho rozpočtu je úspešný. Veľmi nás teší, že sa nám do diania v našom kraji podarilo zapojiť širokú verejnosť. Bolo nám doručených viac ako sto projektov a do hlasovania sa zapojilo vyše 17-tisíc hlasujúcich, čo výrazne prekonalo naše očakávania,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Realizácia podporených projektov bude prebiehať od júna do polovice decembra tohto roku.

Úspešná premiéra participatívneho rozpočtu je dôkazom, že obyvatelia našej župy sú ochotní prispieť k rozvoju občianskych a komunitných aktivít. Preto plánujeme v tomto projekte pokračovať a uvažujeme aj o jeho finančnom posilnení,“ doplnil Viktor Maroši, riaditeľ odboru Úradu TTSK zodpovedného za participatívny rozpočet.

Partnermi Participatívneho rozpočtu TTSK 2019 sú občianske združenia Utopia a WellGiving. WellGiving disponuje elektronickým formulárom a rozhraním pre online hlasovanie, ktoré vytvorilo vďaka podpore zo zdrojov Európskej únie (ESF a OP EVS) a poskytlo ich bezplatne Úradu TTSK pre účely participatívneho rozpočtu.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024