Obec Podbranč získala nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Ministerstva kultúry SR vo výške 13 tisíc eur na realizáciu projektu Obnova hradu Branč 2019.

foto Milan Polóny

Na základe zmluvy môže obec finančné prostriedky využiť predovšetkým na pamiatkový výskum a dokumentáciu vykonaného výskumu v rámci architektonicko-historického výskumu, materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu či obnovu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií.

Obec sa zaviazala financovať projekt v minimálnej výške 940 eur, čo je päť percent z celkového rozpočtu projektu, ktorý je 18.803 eur. Realizácia projektu je plánovaná v priebehu roku 2019.


.

Lapková patrola