V obci Sobotište rekonštruujú habánsky mlyn, obec na to získala finančné prostriedky z programu Interreg 5A SR – ČR. V utorok bol v priestoroch mlyna kontrolný deň, na ktorom sa stretli zástupcovia obce, dodávateľa reštaurátorských prác a manažérka projektu.

“Oproti pôvodnému plánu sa aktivity projektu predlžujú o sedem mesiacov. Otvorenie múzea a súčasne záver projektu sa presúva z augusta 2019 na marec 2020. Môže za to fakt, že úspešné bolo až piate verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Počas tohto obdobia sa uskutočnil terénny výskum historikov a obsahová príprava expozície,” uviedla manažérka projektu Ľubica Kadlec Melišová.

V rámci rekonštrukcie sa urobí komplexná záchrana exteriérových povrchov. “To znamená, že sa zrekonštruujú omietky na historickú podobu. V interiéri pôjde o záchranu pôvodných historických drevených častí konštrukcie,“ doplnil reštaurátor Pavol Čambal.

Základy mlyna v Sobotišti a prvotné stavebné prvky pochádzajú zo 16. storočia. Habáni ho dostali do správy od grófa Nyáriho a okolo mlyna vystavali ďalšie stavby, až vznikol habánsky dvor. “Mlyn prejde kompletnou rekonštrukciou s tým, že vznikne aj múzeum v jeho interiéri. Bude zreštaurovaná mlynská plošina a prinavrátime na mlyn koleso. To síce nebude funkčné, ale bude odkazovať na históriu tohto mlyna,” informovala manažérka projektu.

Na projekt Po stopách habánov bolo z programu cezhraničnej spolupráce vyčlenených 422.917 eur. V Sobotišti na rekonštrukciu mlyna použijú 263.132 eur, zvyšná suma vo výške 159.785 eur pôjde na rekonštrukciu pece vo Vacenoviciach. “Vacenovice na Morave sú naším cezhraničným partnerom – idú rekonštruovať habánsku pec, ktorá tam ako jediná zostala po pôsobení habánov v ich dedine,” doplnil starosta obce Sobotište Dušan Horňák.


.

Je ok, ak nie si ok BSK