Mesto Malacky pokračuje v sľúbenej postupnej revitalizácii vnútroblokov. Najviac sa pokročilo v 5. obvode, keď sa po vnútroblokoch na Ulici 1. mája, Ulici M. Rázusa, na rohu Pribinova – 1. mája aktuálne dokončila rekonštrukcia priestoru pri rulete.

Obyvatelia bytovky číslo 37 – 41 majú zrekonštruované chodníky i prístupovú cestu. Priestorovou úpravou parkovacích miest sa mierne zvýšil ich počet a zároveň vyzerajú krajšie. „Dúfam, že obyvatelia dotknutej bytovky sú spokojní a verím, že aj týmto krokom prišlo ku skultúrneniu a skvalitneniu ich života. Mesto bude aj naďalej pokračovať v rekonštrukciách chodníkov a ciest – samozrejme, nielen v našom obvode, ale podľa finančných možností na celom území, za čo mu patrí vďaka,“ povedal poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 5 Pavol Tedla, ktorý bol jedným z iniciátorov revitalizácie vnútroblokov.

Lubica Pilzová


KDH Caroline Liskova