Malacky získali za rok 2018 certifikát za množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 971 330 kg, čím prispeli k celkovej úspore emisií skleníkových plynov vo výške 59 263 667 kg CO2.

Foto: Stanislav Osuský

Certifikát mestu udelila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK. Skvelý a zároveň zaväzujúci výsledok. Je zrejmé, že množstvo vytriedeného odpadu sa môže zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Preto je nevyhnutné, aby ľudia využívali legálne vytvorené systémy zberu podľa kalendára.

V týchto súvislostiach je dôležité upozorniť na skutočnosti, ktoré legálne systémy zberu obchádzajú.

Pozor na Hlbokej ulici
Obzvlášť opatrní a obozretní by mali byť ľudia, ktorí sa rozhodli vyviesť odpad do zberného dvora na Hlbokej ulici. Prichádzajúcim vozidlám v blízkosti areálu sociálneho bývania doslova skáču do cesty prevažne malé deti. Po zastavení auta sa dožadujú odpadu s tým, že sa s rodičmi ešte pozrú, či sa im niečo nehodí. Občania im väčšinou odpad vydajú, najmä nábytok, šatstvo a podobne. Ak si aj rodiny niečo vyberú, zostávajúci odpad nikdy neodvezú, kam patrí – teda na zberný dvor. Staré zariadenie, odevy, potreby pred domácnosť, elektrospotrebiče, pneumatiky a podobne končia v priľahlom lesíku, ktorý je permanentne znečistený. A tu už nejde len o ekologický a estetický, ale aj o hygienický problém.

Do lokality pravidelne – raz týždenne – chodí kontrola, ktorá neraz bola priamym svedkom uvedenej činnosti. Mesto preto dôrazne upozorňuje obyvateľov smerujúcich s odpadom do zberného dvora na Hlbokej ulici, aby pri bývaní pre sociálne slabšie rodiny nezastavovali a odpad vyložili až na mieste. V prípade, že im cestu skrížia deti, aby im tento odpad nevydali.    

„Podnikatelia“ s odpadom
Niektorí Malačania nás upozornili, že istí občania ponúkajú odvoz odpadu vlastným spôsobom.

Partia svalovcov je údajne neodbytná a operuje v rámci celého malackého okresu.

Odpad odvážajú za nemalý poplatok – ľudia si zrejme neuvedomujú, že ide o viac peňazí, než keby požiadali o odvoz spoločnosť na to učenú, alebo si ho odviezli sami. Navyše, odpad rôzneho charakteru skončí nevedno kde.   

V tomto prípade už záleží na každom jedincovi. Občania, ktorých ponuka dotyčných osôb obťažuje, môžu kontaktovať mestskú alebo štátnu políciu.

Profesionálny TEKOS
Dôsledkom ilegálnych činností týkajúcich sa vývozu odpadu je znečisťovanie životného prostredia v meste a vznik čiernych skládok v jeho okolí. Radnica zdôrazňuje, že na nakladanie s odpadom v Malackách je určená spoločnosť TEKOS. Systém zberu komunálneho odpadu je definovaný vo všeobecnom záväznom nariadení mesta a treba ho dodržiavať. Občania tak zabránia tomu, že nepotrebné veci skončia nelegálne v lese alebo v inom opustenom priestore. Zároveň prispejú k ďalším tonám riadne spracovaného komunálneho odpadu.

Netreba totiž zabúdať na dôležitú skutočnosť – poplatok, ktorý platí obec za uloženie odpadu na skládku, bude každoročne stúpať. V Malackách máme úroveň 34 percent separácie odpadu, pričom v tejto kategórii je poplatok 8 eur pre rok 2019, v roku 2020 to bude 13 a v roku 2021 22 eur. Dosiahnutím vyššieho percenta separácie poplatok môže klesnúť až na polovicu v prípade, ak by sa nám podarilo vyseparovať z odpadu 60 percent surovín – papiera, plastov, kovov, skla a biologického odpadu zo záhrad. Aj preto by sme všetci mali naše úsilie pri triedení komunálneho odpadu znásobiť.

Ingrid Sochorová                


.
Toto je čítané

Obec Kúty hľadá nájomcu pre rozostavanú stavbu Fitness – relax

Obec Kúty prostredníctvom spoločnosti Obecný podnik s.r.o. vyhlásila obchodnú verejnú súťaž ↵…

20 rokov