V Bratislave zasadal v stredu (12.6.) krízový štáb, ktorý zjednotil postup boja proti komárom. Starostovia okresov Senica a Skalica sa stretnú vo štvrtok (13.6.) v Moravskom Svätom Jáne a Trnavská župa je pripravená pomôcť tým obciam, ktoré si s kalamitnou situáciu nevedia poradiť sami.

Postreky proti komárov vykonávajú na rakúskej strane rieky Morava dobrovoľníci.

Kalamitu môže vyhlásiť len Úrad verejného zdravotníctva

Bratislavská župa v pondelok po nahlásení zvýšeného výskytu komárov v obciach na Záhorí okamžite vyzvala Úrad verejného zdravotníctva SR, aby urýchlene preveril podnety na premnoženie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja. Úrad verejného zdravotníctva SR môže ako jediný vyhlásiť kalamitný stav. 

Boj s komármi prostredníctvom chemických postrekov je v kompetencii obcí. Starostom a ľuďom v dotknutých územiach je BSK maximálne nápomocný.

Trnavská župa je pripravená pomôcť

“Trnavská župa komunikuje so zástupcami samospráv a v rámci krízového fondu je pripravená pomôcť tým obciam, ktoré si s kalamitnou situáciu nevedia poradiť sami,” povedal pre Záhorí.sk trnavský župan Jozef Viskupič.

Obce sa spoja aby vyriešili situáciu

Starostovia okresov Senica a Skalica sa vo štvrtok (13.6.) stretnú v Moravskom Svätom Jáne. “Dohodol som stretnutie so zástupcami firmy, ktorá rieši problém komárov v povodí riek Dunaj a Morava dlhodobo. Snažím sa do toho zapojiť aj RÚVZ Senica, Okresný úrad Senica, VÚC Trnava a CHKO Záhorie,” povedal starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich k zvolanému stretnutiu.

Trnavská župa dodáva, že na stretnutiach župana Jozefa Viskupiča s primátormi a starostami miest trnavskej župy nebola táto téma zo strany samospráv doteraz otvorená.

Rakúske obce vykonali postrek 29.5. 2019 – foto z obce Hohenau

Bratislavský kraj pozná potencionálne liahniská komárov

Na základe vypracovaného Monitoringu potenciálnych liahnisk komárov, ktorý je iniciatívou župy, prebiehajú intenzívne monitoringy v teréne. Bratislavský kraj začal aplikovať biologickú látku BTi, aby sa tak zabránilo ďalšej vlne liahnutia komárov.

Postreky prinášajú aj negatívne dôsledky

Náhle oteplenie s vybrežením Moravy v minulých dňoch spôsobilo ideálne podmienky na premnoženie komárov, ktoré však najprv musí potvrdiť ÚVZ SR. Na základe potvrdeného premnoženia sa môžu starostovia rozhodnúť, či aplikujú chemický postrek, ktorý na druhej strane prináša aj mnoho negatívnych dôsledkov pre všetky žijúce organizmy, vrátane ľudí.

Konferencia na boj proti komárom už prebehla

Konferencie zameraná na biologickú reguláciu komárov v povodí rieky Morava a Dyje, ktorá mala za úlohu pripraviť podmienky na zapojenie sa do projektu cezhraničnej spolupráce v rámci európskych dotácií (Interreg VA SK-AT 2014-2020) sa konala v Bratislave v júni 2015.

Vtedajší starosta rakúskej obce Hohenau Robert Freitag predstavil ich projekt proti komárom (25.6. 2015)

Hlavným prednášajúcim bol vtedajší starosta rakúskej obce Hohenau Robert Freitag, ktorý predstavil projekt 9 obcí na reguláciu premnožených komárov. Obciam sa v roku 2010 podarilo založiť Združenie biologickej regulácie komárov pozdĺž Dyje a Moravy. Digitálne zmapovali liahne komárov, ktoré pravidelne monitorujú. Združenie zamestnáva biológa, ktorý pravidelne monitoruje úspešnosť realizácie postrekov, dopad na životné prostredie a obyvateľstvo. V prípade, že by biologický prostriedok BTi poškodzoval prírodu, bolo by používanie pozastavavené.

Všetky náklady na chod si však každá obec financuje sama. Rakúsku obec Hohenau stoja postreky ročne približne 30 tisíc eur (v cene sú premietnuté aj všeobecné spoločné náklady cca 15 tisíc eur).

Rakúska strana hľadala projektového partnera na Slovenskej strane. “Je však potrebné, aby išlo o spoluprácu Bratislavského a Trnavského kraja. Len veľmi tažko by sa mi v Hohenau vysvetlovalo, že naša susediaca obec Moravský Svätý Ján sa do projektu nezapojila,” povedal starosta Hohenau Robert Freitag na stretnutí na pôde Bratislavského samosprávneho kraja.

Združenie realizovalo niekoľko monitorovacích meraní na Slovenskej strane a zistilo, že nepomerne väčší výskyt komárov sa nachádza aj u nás. Populácia komárov dokáže migrovať pomocou vetra až do vzdialenosti 15 km. Tzn., že čím rozsiahlejšie územie bude riešiť biologická regulácia komárov, tým bude výskyt komárov menší a regulácia jednoduchšia.


.

INAT Rezanie laserom