Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie získala účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu “Budovanie konkurencieschopnej destinácie cestovného ruchu”.

Výška získanej dotácie je 26.984,90 eura. Z nej sa využije viac ako 12.000 eur na propagačné materiály, ktoré budú tvoriť Sprievodca záhoráckymi zážitkami, Cyklomapa a Sprevádzanie bazilikou. Okrem nich organizácia vydá aj kalendáre kultúrnych a vínnych podujatí.

Ďalšie výdavky budú predstavovať prezentácie regiónu na podujatiach či výstavách. Viac ako 9000 eur je v projekte plánovaných na infocesty a propagáciu regiónu v rámci online marketingu. Dotáciu je organizácia oprávnená použiť do konca roka 2019.


OchranimTa maj/jun 2020