Od budúceho roka pravdepodobne ubudne v Malackách niekoľko herní. Ich regulácia súvisí s novoprijatým všeobecne záväzným nariadením (VZN) mesta o podmienkach prevádzkovania hazardných hier, ktorý vychádza z nového zákona o hazardných hrách.

Ilustračné foto: 123rf.com

Podľa VZN, ktoré začne platiť od začiatku budúceho roka, nesmie byť herňa vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, ubytovne mládeže či inej herne. Zároveň musia byť herne v Malackách zatvorené 1. januára (Deň vzniku SR), 6. januára (Traja králi), 1. mája (Sviatok práce), 8. mája (Deň víťazstva nad fašizmom), Veľkonočnú nedeľu, Veľkonočný pondelok, 1. septembra (Deň Ústavy), 15. septembra (Sviatok Sedembolestnej Panny Márie), 1. novembra (Sviatok všetkých svätých) 2. novembra (Pamiatka zosnulých), 17. novembra (Deň boja za slobodu a demokraciu) a 26. decembra  (Druhý sviatok vianočný). Zákon okrem toho celoštátne zakazuje prevádzku na Veľký piatok, 24. decembra a 25. decembra.

Momentálne je v Malackách povolených 12 herní. Predpokladá sa, že nové pravidlá budú mať vplyv na päť z nich, ktoré nespĺňajú požadovanú vzdialenosť minimálne 200 metrov od vybraných zariadení. Súhlas mestských poslancov s novým VZN preto znamená podstatný a rozhodný krok k regulácii herní v meste.

-lp-


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota