Cestná komunikácia na Záhoráckej ulici sa mení. Ideu referentky pre Správu zelene Jany Bačovej podporila spoločnosť MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o., a tak vozovku skrášľuje prvý ostrovček so zmiešaným bylinkovo-trvalkovým záhonom.

 „Dobrý úmysel sa u niektorých ľudí nestretol s pochopením. Zrejme preto, lebo nepoznajú pozadie aktivity. Montpetrol odstránil dlažbu na ostrovčekoch bez nákladov pre mesto. Na bylinky a kvety sú uvoľnené financie z rozpočtu na zeleň. Preto dožadovať sa v týchto súvislostiach prioritných riešení iných nedostatkov v meste, napríklad opráv ciest a chodníkov – ako tlmočili niektorí Malačania na sociálnej sieti, určite nie je namieste,“ vysvetlila J. Bačová z Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Malackách. Zároveň podotkla, že spoločnosť z dôvodu obmedzení pri prebiehajúcich prácach ponúkla súčinnosť aj v iných oblastiach pre mesto Malacky a jeho obyvateľov.

Zmiešaný bylinkovo-trvalkový záhon si vyžiada málo údržby. Vybrané rastliny sa budú navzájom podporovať a zabraňovať tak prerastaniu buriny. Bariérou proti nežiaducemu rastlinstvu bude aj mulč, ktorý zároveň zabráni vysychaniu pôdy. Vysadené sú najmä stredomorské aromatické byliny ako margarétka, astra, rozchodník, kocúrnik, echinacea či americká horská mäta. Záhon dotvárajú okrasné trávy. Ostrovčeky s bylinkovo-trvalkovým záhonom spríjemnia cestu vodičom i chodcom na jednej z najfrekventovanejších ulíc v Malackách s minimálnymi nákladmi.

I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová


.

Je ok, ak nie si ok BSK