Najbližšie týždne a mesiace budú v Malackách v znamení investícií. Vďaka eurofondom sa stavia záchytné parkovisko na Píle, župa rekonštruuje vjazd od diaľnice a školy využívajú čas prázdnin na zásadné rekonštrukčné práce. Školské zariadenia dostanú v najbližšom období investície v sume okolo 800 tisíc eur.

Výstavba záchytného parkoviska.
Výstavba záchytného parkoviska.

O veľkej rekonštrukcii kuchyne v ZŠ na Štúrovej ulici informujeme v článku Školský ruch strieda pracovné nasadenie, uverejnenom na webe mesta i v Malackom hlase.

 

ZŠ Záhorácka
Dlhodobo nevyhovujúci technický stav toaliet bude už čoskoro minulosťou. Už v prvý deň prázdnin sa začala rozsiahla rekonštrukcia všetkých 15 blokov sociálnych zariadení (učiteľské, dievčenské, chlapčenské). Kompletne budú vymenené stúpačky i rozvody, vďaka čomu budú mať žiaci dokonca aj teplú vodu. Samozrejmosťou bude nová sanita a obklady.

S prvým prázdninovým dňom sa začala rozsiahla rekonštrukcia toaliet v ZŠ na Záhoráckej.
S prvým prázdninovým dňom sa začala rozsiahla rekonštrukcia toaliet v ZŠ na Záhoráckej.

Vďaka dotácii z Úradu vlády SR sa bude v areáli školy rekonštruovať atletická dráha, na ktorej už vyrástlo množstvo športových talentov.

 

ZŠ Dr. J. Dérera
Dérerka netrpezlivo očakáva jeseň, keď by sa mala začať výstavba novej modernej telocvične. Škola ju potrebuje ako soľ, pretože staručká telocvičňa už nestačí ani kapacitne ani vybavením.  Zmeny už cez prázdniny čakajú školskú kuchyňu, kde pribudne nové vybavenie a jedáleň, kde sa bude čiastočne upravovať priestor. V Dérerke a na Štúrke by počas leta mala byť dokončená aj modernizácia učební, financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rovnaký projekt je pripravený aj pre školu na Záhoráckej, avšak tam sa zatiaľ čaká na súhlas riadiaceho orgánu.

 

Materská škola
V predchádzajúcom volebnom období mesto investovalo do materskej školy historicky najvyššiu sumu, ktorá presiahla 2 milióny €. Takýto balík peňazí bol nevyhnutný, pretože jednotlivé pracoviská škôlky mali obrovské modernizačné dlhy. Vďaka spomínaným investíciám máme dostatok miest, a tak dnes môžeme prijímať 2,5-ročné deti. Investície sú ešte potrebné škôlku na Štúrovej ulici, kde sa budú rekonštruovať učiteľské priestory, toalety a kabinety.

 

Cyklotrasa
Hlavná mestská cyklodiagonála Družstevná – železničná stanica je tesne pred spustením verejného obstarávania na dodávateľa. Výstavba sa zdržala kvôli doplneniu zelene na Radlinského do projektu a čaká sa, kým plynári zrekonštruujú svoje rozvody. Súbežne s tým sa ale pripravujú ďalšie trasy, ktoré sa napoja na hlavnú diagonálu. Časť Pezinská – priemyselný park sa uchádza o eurofondy a už ju má v hodnotení ministerstvo. Na ňu by mohla nadväzovať spojnica Padzelek – Pezinská, kde už mesto získalo súhlas a podporu spoločnosti Tesco. Ďalšia navrhovaná vetva cyklotrasy, Partizánska – Cesta mládeže, spojí husto osídlené oblasti mesta (Cesta mládeže, Veľkomoravská. Nám. SNP, Ľ. Zúbka, Partizánska) a vďaka súhlasu poslancov môže mesto začať vysporadúvať pozemky.

 

Ľ. Pilzová, foto: N. Bednáriková


.

BM: Ustekana sobota