Spoločnosť IKEA Components venuje mestu 200 tisíc € na vybudovanie verejného osvetlenia na Továrenskej ulici.

Ilustračné foto: Stanislav Osuský

Informoval o tom primátor mesta počas mestského zastupiteľstva.  Veľmi si vážime prístup spoločnosti IKEA Components. Suma je nadštandardná a práve vďaka nej môžeme vybudovať verejné osvetlenie na Továrenskej, kde doteraz žiadne nebolo. Zvýšenie bezpečnosti v tejto lokalite nepochybne pocítia aj zamestnanci, ktorí dochádzajú za prácou do priemyselného parku, bude to teda dobre využitá investícia. Veríme, že obojstranne korektná spolupráca medzi IKEA Components a mestom bude pokračovať aj v budúcnosti,” zdôraznil Juraj Říha.

Projekt zahŕňa celú Továrenskú ulicu v úseku od Dielenskej po jej koniec. V závislosti od výslednej vysúťaženej sumy na dodávku stavebných prác by sa dokončila aj časť od Dielenskej po Pezinskú.

-lp-


.

INAT Rezanie laserom