Mesto Senica plánuje zmeniť parkovaciu politiku, a preto sa obrátilo na odborníkov zo Žilinskej univerzity, ktorí pripravia návrhy na efektívne využitie parkovacích miest.

ilustračné foto

Ide o prvý krok, ktorým chce senická samospráva riešiť zlepšenie a zefektívnenie parkovacej politiky v meste. K tomuto zámeru mesto Senica pristúpilo z dôvodu neustále sa zhoršujúcej situácie s parkovaním, ktorá vzniká enormným nárastom používaných automobilov v domácnostiach.

V roku 2003 bolo v okrese Senica evidovaných 19.586 motorových vozidiel a v roku 2019 ich už bolo 38 852. Z tohto počtu je v Senici evidovaných viac ako 11 000 vozidiel, z nich viac ako 8000 sú osobné autá.

V záujme čo najefektívnejšieho riešenia parkovacej politiky mesto spolupracuje s odborníkmi na dopravu z fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. “Od roku 2003 sa zdvojnásobil počet motorových vozidiel v meste. Takéto množstvo miest na parkovanie nie je možné budovať, obzvlášť ak by to malo ísť na úkor zelene,” uviedol k problematike primátor mesta Martin Džačovský.

Základom na spracovanie podkladov na riešenie parkovania v meste bol v prvom kroku prieskum statickej dopravy v meste Senica na základe dodaného pasportu parkovacích a odstavných miest na území celého mesta. Ten realizovali tímy odborníkov z univerzity v spolupráci s pracovníkmi mesta.

Prieskum realizovali na senických parkoviskách, kde v hodinových intervaloch mapovali obsadenosť parkovacích miest, ako aj státie áut mimo parkovísk. Monitorované boli parkoviská na dočasné parkovanie, ako aj využitie parkovacích miest na trvalé parkovanie. “Jedným z podkladov na spracovanie riešení parkovania v meste má byť aj dotazníkové zisťovanie medzi senickou verejnosťou,” doplnil primátor.
Odborníci na dopravu by mali mestu predložiť možnosti najefektívnejšieho parkovania v Senici. “Následne budú vybrané tri varianty, ktoré by boli pre mesto najvhodnejšie. Tie budú predmetom diskusie s občanmi, ktorý z nich je pre mesto najlepší, aby sme dokázali zefektívniť parkovacie miesta, ktoré už teraz máme,” uviedol Džačovský.

Spracovanie podkladov by malo byť ukončené do konca augusta a po pripomienkovaní občanov by novú parkovaciu politiku mali schváliť poslanci mestského zastupiteľstva a do platnosti by mohla vstúpiť už od 1. januára 2020.


.
Toto je čítané

BSK začína s rekonštrukciou cesty zo Závodu smer Tomky

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), začala s rekonštrukciou cesty č. III/1169…

20 rokov