Trnavská župa vyčlenila v roku 2019 na modernizáciu a rekonštrukciu budov stredných škôl 4,7 mil. €. Finančné prostriedky smerujú na rekonštrukcie internátov, telocviční, modernizácie učební, opravy fasád, kotolní, sociálnych zariadení a pod.

„Keďže sme si určili vzdelávanie ako našu prioritu, využívame letné mesiace na to, aby sme zlepšili podmienky na župných stredných školách. Na rok 2019 sme preto z rozpočtu župy vyčlenili najväčší balík financií práve na rekonštrukcie a modernizácie školských budov. Celkovo preinvestujeme vyše 4,7 mil.  povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V roku 2019 trnavská župa realizuje celkovo až 41 modernizačných a rekonštrukčných projektov na  župných školách po celom kraji. Na Záhorí vybuduje bezbariérový vstup v Senici a tiež rekonštruuje kuchyne na Strednej zdravotníckej škole v Skalici v čiastke 218 000 € vrátane gastrotechnológie a rekonštruuje fasády budov, či zmodernizuje školské športoviská a kuchyne.


.

Záhorácke rádio 2023