Na svojej tretej samostatnej výstave sa sochár mladej generácie František Bohunický aktuálne predstavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici. Výstava s názvom rest/less je z pohľadu množstva prezentovaných prác zatiaľ najkomplexnejšia, potrvá do 29. septembra.

foto: www.frantisekbohunicky.com

Projekt rest/less je prierezom tvorby autora, ktorý sa pohybuje na poli klasického sochárstva s častými presahmi k interaktívnym objektom. “Ambíciou nie je podať ucelenú správu o vývoji jeho doterajšieho výtvarného jazyka, ale ukázať výtvarný proces, v ktorom jednotlivé témy, motívy a žánre chápe ako individuálne aj kolektívne, neustále sa aktualizujúce symptómy každodenného života,” uviedol kurátor výstavy Filip Krutek.

Samotný názov prezentácie v sebe podľa neho zahŕňa dva tvorivé autorské princípy. Na jednej strane nepokojná, neustále rozvažujúca povaha autora (restless), na strane druhej deficit odpočinku (rest less) ako výsledok manuálnej práce a rodičovských povinností. Ani jeden z týchto aspektov sa však v Bohunického sochách neobjavuje účelovo a prvoplánovo, ale až ako výsledok tvorivého procesu. Výsledkom je často výrazná sebairónia či cynizmus, ktorými mladý sochár konfrontuje súčasnú názorovú uniformitu a vykalkulovanú „autenticitu“ súčasnej tvorby, skrývajúcu sa za premyslený koncept. Bohunický pracuje často s jednoduchými formami, no v kvalitnom technickom prevedení klasickej sochárskej školy.

“V mojich sochách sa odráža, čo žijem ja, moja rodina i to, čo vnímam v spoločnosti. Neobmedzujem sa na jednu koncepciu, považoval by som to za limitujúce,” uviedol Bohunický. Aj preto rest/less zahŕňa nielen ľudské figúry aktualizované o symboly, ale i malé formáty či interaktívne alebo kinetické objekty.

Bohunický študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici i na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vystavoval v Talline, Trenčíne, Bratislave, Prahe, Piešťanoch a Trnave.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024