Obce a mestá môžu ešte do konca letných prázdnin žiadať o územné dotácie. Pre túto výzvu vyčlenila bratislavská župa celkovo 383 820,29 eur, ktoré sú prerozdelené na základe počtu obyvateľov v prospech menších obcí.

Maximálna podpora jedného projektu je 8 000 eur a od žiadateľa sa nevyžaduje spolufinancovanie. Čas na predkladanie projektov majú žiadatelia do 31. augusta 2019.

„O tom, ktorý projekt bude finančne podporený rozhodnú samotní primátori či starostovia, pretože tí najlepšie vedia, čo ich obec potrebuje. Verím, že aj tieto dotácie pomôžu zveľadiť náš kraj a prinesú zrevitalizované či zrekonštruované verejné priestranstvá a prispejú aj k lepšej športovej, kultúrnej či turistickej infraštruktúre,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Doteraz bolo podaných 16 žiadostí a z toho bola dotácia pridelená 11 projektom v sume 39 925 eur. Projekty boli zamerané napríklad na rekonštrukciu domu kultúry, vybudovanie beach volejbalového ihriska, či na rekonštrukcie v objekte materskej školy, domu smútku alebo obecnej lekárne.

Žiadosti o dotáciu môžu obce, mestá a mestské časti predkladať do 31. 8. 2019 a žiadosti budú posudzované priebežne. Jedným z povinne odovzdávaných dokladov pri podávaní žiadosti je súhlas obce, mesta či mestskej časti s realizáciou projektu a jeho podpory z územných dotácií BSK. Projekty môžu byť už realizované a žiadatelia tak môžu žiadať aj refundáciu.

Podrobnejšie informácie ako aj celé znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií nájdete na webe kraja.


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

20 rokov