Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 19. až 23. augusta realizovať výlukové práce v úseku Gbely – Holíč nad Moravou.

Foto: Adam Húšek

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 67,060, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1792. Práce budú pozostávať z demontáže starej priecestnej konštrukcie, výmeny koľajového roštu, montáže novej priecestnej konštrukcie typu STRAIL, výmeny koľajníc a asfaltovania nábehov priecestia. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia. Práce zrealizujú ŽSR v spolupráci s firmou Dopravné a inžinierske stavby.

Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 19. augusta od 8.00 h do 24. augusta do 8.00 h. Presmerovanie cestnej dopravy bude zabezpečené dopravným značením po obchádzkovej trase.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


.

Osobnosti kraja BSK