Trnavský samosprávny kraj, Obec Prietrž, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Senica vás srdečne pozývajú v sobotu 31. augusta 2019 o 15:00 hodine do obce Prietrž k Pamätníku Slovenského národného povstania U Rehušov na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania.

Oslavy budú sprevádzať statické ukážky klubov vojenskej histórie, súťaže pre deti, výstava o protifašistickom odboji, pietny akt kladenia vencov k pamätníku, zapálenie vatry, ako aj premietanie filmu o Slovenskom národnom povstaní. K spevu a tancu vás pozýva hudobná skupina Country Tip.

 

Miroslav Koprla
Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Lapková patrola