Chvíua po Záhorácky: Pejo Vidlár dnes o horící planéce.

Planéta nám horí

Planéta nám horí,
stromy, lúky, hory.
A až celkom zhorí,
utečeme tam do morí.

Ket sa v zemi otepluje,
čovjek na to prdzí, pluje.
Neňi nad záujmy kšeftu,
nesmjeju sa z teho heftu.

Zem je jedna, čovjek roste,
já potláčám slova sprosté.
Sebjazachováňá ten mocný pud,
zamňéňáme za ziskú blud.

Vejk ap, homo, obuď sa,
od prírody pouč sa,
šecko treba v rovnováze
a blbosci stavjaj hráze!

dedo Pejo

Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá (67, 176, 120, 591 – vjěk, výška, váha, dúchodek v euro), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj ze srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťině a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu neňi cuzí. (Sem tam pridá aj fotku.) Velice nekriticky a neskromňe túží po tituli: Záhorácký Hvjezdoslaf, prípadňe: Homér ze Záhorá. Jak Jarek Nohavica by prijal aj ňejakú Puškinovu cenu od Vovu Puťina.


.

Je ok, ak nie si ok BSK